ZAMÓWIENIA

1/ W związku z realizacją projektu pt.” Nowy zawód nowe szanse " w ramach Poddziałania 10.02.02 Regionalnego Programu Operacyjnego Województw Łódzkiego(RPO WŁ) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego o zapraszamy do złożenia oferty dot. przeprowadzenia indywidualnego doradztwa zawodowego wraz z opracowaniem IPD.

 
Termin składania ofert upływa 19 listopada 2016roku
Doradztwo indywidualne
Formularz oferty - doradztwo indywidualne


2/ W związku z realizacją projektu pt.” Nowy zawód nowe szanse  " w ramach Poddziałania 10.02.02 Regionalnego Programu Operacyjnego Województw Łódzkiego(RPO WŁ) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zapraszamy do złożenia oferty dot. przeprowadzenia grupowych zajęć z zakresu doradztwa zawodowego.

Termin składania ofert upływa 19 listopada 2016roku 

Doradztwo grupowe 
Formularz oferty - doradztwo grupowe 

3/ W związku z realizacją projektu pt.” Nowy zawód nowe szanse " w ramach Poddziałania 10.02.02 Regionalnego Programu Operacyjnego Województw Łódzkiego(RPO WŁ) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zapraszamy do złożenia oferty dot. przeprowadzenia usługi cateringowej.

Termin składania ofert upływa 19 listopada 2016 roku
Usługa cateringowa 
Formularz oferty - catering

4/ W związku z realizacją projektu pt.” Nowy zawód nowe szanse " w ramach Poddziałania 10.02.02 Regionalnego Programu Operacyjnego Województw Łódzkiego(RPO WŁ) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zapraszamy do złożenia oferty dot. wynajmu sal.

Termin składania ofert upływa 19 listopada 2016 roku
Wynajem sal
Formularz oferty - Wynajem sal

5/ W związku z realizacją projektu pt.” Nowy zawód nowe szanse " w ramach Poddziałania 10.02.02 Regionalnego Programu Operacyjnego Województw Łódzkiego(RPO WŁ) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zapraszamy do złożenia oferty na pracę świadczoną przez pośrednika pracy.
Termin składania ofert upływa 8 stycznia 2017 roku


Pośrednictwo pracy
Formularz oferty

6/ W związku z realizacją projektu pt.” Nowy zawód nowe szanse " w ramach Poddziałania 10.02.02 Regionalnego Programu Operacyjnego Województw Łódzkiego(RPO WŁ) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zapraszamy do złożenia oferty dot. wynajmu sali.
Termin składania ofert upływa 14 stycznia 2017r.

Rozeznanie rynku
Formularz oferty


PROJEKT - NOWY ZAWÓD NOWE SZANSE

  ZAMÓWIENIA W związku z realizacją projektu pt.” Nowy zawód nowe szanse " w ramach Poddziałania 10.02.02 Regionalnego Programu Operacyjnego Województw Łódzkiego(RPO WŁ)... Czytaj dalej

PROJEKT - PRACA NA NOWO

ZAPYTANIE O CENĘ  Rozeznanie rynku nr 05/AEiR/RPO WŁ/2019 dotyczące przeprowadzenia pośrednictwa pracy w ramach  realizacji projektu 'Praca na nowo" nr RPLD.10.02.02-10-A001/17 W związku z... Czytaj dalej

SPECJALIŚCI NA RYNKU PRACY

ZAPYTANIE O CENĘ 14/ SRP/RPO WŁ/2021     z dnia 14.03.2022r. dotyczące usługi przeprowadzenia warsztatów umiejętności społecznych   w Opocznie  wraz z usługą cateringu podczas realizacji... Czytaj dalej