PROJEKT - KSZTAŁCENIE , ROZWÓJ i PRACA


Kształcenie, rozwój i praca

  PROJEKT – KSZTAŁCENIE, ROZWÓJ i PRACA  Projekt  realizowany w ramach Działania 9.1. Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu z... Czytaj dalej