SZKOLENIA

Asesor Ewaluacja i Rozwój od początku swojego istnienia tj . od roku 2007 za jedną z głównych gałęzi swojej działalności uznaje szkolenia i doradztwo. Nasze doświadczenie obfituje w zrealizowane projekty, których istotnymi częściami były szkolenia przeprowadzane dla pracowników, współpracowników i kontrahentów naszych Klientów. Wiele z tych projektów zostało sfinansowanych ze środków unijnych. Wśród szkoleń, które wielokrotnie przeprowadzali nasi trenerzy i eksperci są szkolenia związane z:

1.      obszarem zarządzania:

a.      zasobami ludzkimi

b.      projektami.

c.      sprzedażą

d.      marką

e.      jakością

f.       środowiskiem

g.      bezpieczeństwem

2.      pozyskiwaniem konkretnych umiejętności z obszaru nowoczesnych technologii

3.      budowaniem wizerunku i marketingiem

4.      podnoszeniem kwalifikacji przez nauczycieli i trenerów

5.      pozyskiwaniem środków unijnych

Wszystkie nasze programy szkoleniowe są poddawane ewaluacji zgodnie z modelem Kirkpatricka, który jest najbardziej rozpowszechnionym modelem, służącym do mierzenia efektywności szkoleń na czterech poziomach z wykorzystaniem metod zakładających rozłożenie pomiaru efektywności szkolenia w czasie. Model Kirkpatricka zakłada pomiar efektywności szkolenia na czterech poziomach:

Poziom I – inaczej nazywany poziomem „Reakcji” pracowników na szkolenie . Poziom ten służy do oceny zadowolenia pracowników, mierzy ich zainteresowanie odczucia i opinie dotyczące szkolenia. Pozwala zdiagnozować błędy i niedociągnięcia organizacyjne.

Poziom II - inaczej nazywany poziomem "Uczenia się". Poziom ten służy do badania nowych umiejętności i nowej wiedzy zdobytych przez pracowników podczas szkolenia.

Poziom III – inaczej nazywany poziomem „Zachowania” . Ocena przeprowadzana na tym poziomie wiąże się z obserwowaniem  pozytywnych zmian w zachowaniu uczestników szkolenia. Dotyczy on wykorzystania w praktyce nabytej wiedzy i umiejętności. Elementami podlegającymi ocenie mogą być: jakość pracy, wzrost wydajności pracy, lepsze wykorzystanie czasu pracy.

Poziom IV – inaczej nazywany poziomem „Organizacji”. Na poziomie tym bada się jakie efekty przyniosło szkolenie a uzyskane wyniki są kryterium służącym ocenie skuteczności szkolenia.  Szkolenia i Warsztaty

  Mając świadomość wagi uczciwego i partnerskiego traktowania Klientów w celu budowy długotrwałych relacji biznesowych, dokładamy wszelkich starań, aby szkolenia prowadzone przez współpracujących z nami  ... Czytaj dalej