Aktualne szkolenia

Rekrutacja pracowników tymczasowych

Systematyczny rozwój pracy tymczasowej jest bezpośrednio powiązany z potrzebami rynku, a w szczególności z potrzebą elastycznego dopasowywania zespołu wykonawczego do potrzebami biznesowych związanych np. ze zróżnicowanym zapotrzebowaniem na pracowników. Obecnie struktura i potrzeby rynku w zakresie zapotrzebowania na pracowników tymczasowych w Polsce ulega zmianom, podobnie, jak to miało miejsce kilkanaście lat temu w krajach Europy Zachodniej. Praca tymczasowa przestaje być utożsamiana tylko i wyłącznie z czynnościami, które nie wymagają od pracowników specjalistycznych kwalifikacji, coraz częściej wiąże się z realizacją złożonych projektów, które wymagają określonej wiedzy, kompetencji oraz umiejętności. Rodzaj wykonywanych czynności oraz wiedza potrzebna do ich wykonania wpływa bezpośrednio na metody i sposoby rekrutacji pracowników tymczasowych.