ZAMÓWIENIA
1/ W związku z realizacją projektu pt.” Szansa na nowy start " w ramach Działania 9.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego (RPO WL) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zapraszamy do złożenia oferty dot. wynajmu sal.
Termin składania ofert upływa 8 marca 2017r.
Wynajem sal
Formularz oferty - Wynajem sal

2/ W związku z realizacją projektu pt.” Szansa na nowy start " w ramach Działania 9.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego(RPO WL) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zapraszamy do złożenia oferty dot. usługi cateringu
Termin składania ofert upływa 8 marca 2017r.
Usługa cateringu
Formularz oferty - catering

3/ W związku z realizacją projektu pt.” Szansa na nowy start " w ramach Działania 9.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego(RPO WL) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zapraszamy do złożenia oferty na członka Komisji Oceny Formularzy Rekrutacyjnych i członka Komisji Oceny Wniosków.
Termin składania ofert upływa 3 marca 2017r.
Ogłoszenie o naborze
Formularz aplikacyjny

4/ W związku z realizacją projektu pt.” Szansa na nowy start " w ramach Działania 9.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego(RPO WL) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zapraszamy do złożenia oferty na członka Komisji Oceny Formularzy Rekrutacyjnych i członka Komisji Oceny Wniosków.
Termin składania ofert upływa 8 marca 2017r. o godz.23.59

Ogłoszenie o naborze członków Komisji
Formularz aplikacyjny
PROJEKT _ SPECJALIŚCI NA RYNKU PRACY

ZAPYTANIE O CENĘ 17/A_SRP/RPO WL/2019 z dnia 26.08.2019r dotyczące wynajmu sal w m. Hrubieszów w ramach realizacji projektu  "Specjaliści na rynku pracy" XI Oś Priorytetowa Włączenie społeczne,... Czytaj dalej

PROJEKT - SZANSA NA NOWY START

  ZAMÓWIENIA 1/ W związku z realizacją projektu pt.” Szansa na nowy start " w ramach Działania 9.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego (RPO WL) współfinansowanego ze... Czytaj dalej