ZAMÓWIENIA
1/ W związku z realizacją projektu pt.” Szansa na nowy start " w ramach Działania 9.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego (RPO WL) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zapraszamy do złożenia oferty dot. wynajmu sal.
Termin składania ofert upływa 8 marca 2017r.
Wynajem sal
Formularz oferty - Wynajem sal

2/ W związku z realizacją projektu pt.” Szansa na nowy start " w ramach Działania 9.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego(RPO WL) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zapraszamy do złożenia oferty dot. usługi cateringu
Termin składania ofert upływa 8 marca 2017r.
Usługa cateringu
Formularz oferty - catering

3/ W związku z realizacją projektu pt.” Szansa na nowy start " w ramach Działania 9.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego(RPO WL) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zapraszamy do złożenia oferty na członka Komisji Oceny Formularzy Rekrutacyjnych i członka Komisji Oceny Wniosków.
Termin składania ofert upływa 3 marca 2017r.
Ogłoszenie o naborze
Formularz aplikacyjny

4/ W związku z realizacją projektu pt.” Szansa na nowy start " w ramach Działania 9.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego(RPO WL) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zapraszamy do złożenia oferty na członka Komisji Oceny Formularzy Rekrutacyjnych i członka Komisji Oceny Wniosków.
Termin składania ofert upływa 8 marca 2017r. o godz.23.59

Ogłoszenie o naborze członków Komisji
Formularz aplikacyjny
PROJEKT _ Akcja -DOTACJA !

  ZAPYTANIE O CENĘ Nr2 / RPO WL/2022 dotyczące ZATRUDNIENIA EKSPERTÓW - CZŁONKÓW KOMISJI OCENY WNIOSKÓW   w ramach realizacji projektu „Akcja-DOTACJA!”... Czytaj dalej

PROJEKT _ SPECJALIŚCI NA RYNKU PRACY

ZAPYTANIE O CENĘ 10/A_SRP/RPO WL/2020    z dnia 20.09.2020 dotyczące pośrednictwa pracy wraz z zapewnieniem sal na w/w pośrednictwo w ramach realizacji projektu  "Specjaliści na rynku pracy"... Czytaj dalej

PROJEKT - SZANSA NA NOWY START

  ZAMÓWIENIA 1/ W związku z realizacją projektu pt.” Szansa na nowy start " w ramach Działania 9.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego (RPO WL) współfinansowanego ze... Czytaj dalej

PROJEKT_CZAS NA AKTYWNOŚĆ

ZAPYTANIE O CENĘ 15/PŚ/RPO WL/2023 z dnia 21.08.2023r. dotyczące posrednictwa pracy w ramach realizacji projektu "Czas na aktywność" XI Oś Priorytetowa Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne... Czytaj dalej