Aktualne szkolenia


ZAPYTANIE O CENĘ

02/A_SRP/RPO WL/2018
z dnia 7.12.2018

dotyczące przeprowadzenia indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym  
w ramach realizacji projektu "Specjaliści na rynku pracy"

XI Oś Priorytetowa Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie

W związku z realizacją projektu "Specjaliści na rynku pracy" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego  na lata 2014-2020 , współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na realizację niżej opisanego zapytania o cenę:  dotyczącego przeprowadzenia indywidualnego doradztwa zawodowego w ramach projektu ""Specjaliści na rynku pracy". Usługa realizowana będzie na terenie województwa lubelskiego w m. Zamość, 

TERMIN składania ofert ubiega dnia 11.12.2018
1. Zapytanie o cenę 
2
Formularz oferty

ZAPYTANIE O CENĘ

01/A_SRP/RPO WL/2018

dotyczące wynajmu sak w ramach realizacji projektu  "Specjaliści na rynku pracy"

XI Oś Priorytetowa Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie

W związku z realizacją projektu "Specjaliści na rynku pracy" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego  na lata 2014-2020 , współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na realizację niżej opisanego zapytania o cenę: .

TERMIN składania ofert ubiega dnia 03.12.2018

  1. Zapytanie o cenę
  2. Formularz oferty