Aktualne szkolenia

ZAPYTANIE O CENĘ

07/A_SRP/RPO WL/2019
z dnia  1.04.2019

dotyczące przeprowadzenia indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym  
w ramach realizacji projektu "Specjaliści na rynku pracy"

XI Oś Priorytetowa Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie

W związku z realizacją projektu "Specjaliści na rynku pracy" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego  na lata 2014-2020 , współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na realizację niżej opisanego zapytania o cenę:  dotyczącego przeprowadzenia indywidualnego doradztwa zawodowego w ramach projektu ""Specjaliści na rynku pracy". Usługa realizowana będzie na terenie województwa lubelskiego w m. Hrubieszów 

TERMIN składania ofert ubiega dnia 4.04.2019r.
1.Zapytanie o cenę
2
. Formularz ofertowyZAPYTANIE O CENĘ

06/A_SRP/RPO WL/2019
z dnia 21.03.2019

dotyczące świadczenia usługi cateringu  
w ramach realizacji projektu "Specjaliści na rynku pracy"

XI Oś Priorytetowa Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie

W związku z realizacją projektu "Specjaliści na rynku pracy" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego  na lata 2014-2020 , współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na realizację niżej opisanego zapytania o cenę:  dotyczącego usługi cateringu w ramach projektu ""Specjaliści na rynku pracy"
Usługa realizowana będzie na terenie województwa lubelskiego w m. Hrubieszów 
TERMIN składania ofert ubiega dnia 22.03.2019 
1, Zapytanie o cene
2
. Formularz ofertyZAPYTANIE O CENĘ

04/A_SRP/RPO WL/2019
z dnia 21.03.2019

dotyczące przeprowadzenia indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym  
w ramach realizacji projektu "Specjaliści na rynku pracy"

XI Oś Priorytetowa Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie

W związku z realizacją projektu "Specjaliści na rynku pracy" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego  na lata 2014-2020 , współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na realizację niżej opisanego zapytania o cenę:  dotyczącego przeprowadzenia indywidualnego doradztwa zawodowego w ramach projektu ""Specjaliści na rynku pracy". Usługa realizowana będzie na terenie województwa lubelskiego w m. Hrubieszów 

TERMIN składania ofert ubiega dnia 22.03.2019r.
1. Zapytanie o cenę
2
. Formularz oferty

ZAPYTANIE O CENĘ

03/A_SRP/RPO WL/2019 z dnia 21.03.2019r

dotyczące wynajmu sal w m. Hrubieszów w ramach realizacji projektu  "Specjaliści na rynku pracy"

XI Oś Priorytetowa Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie

W związku z realizacją projektu "Specjaliści na rynku pracy" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego  na lata 2014-2020 , współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na realizację niżej opisanego zapytania o cenę: .

TERMIN składania ofert ubiega dnia 22.03.2019r. o godz.12.00
1. Zapytanie o cenę
 
2. Formularz ofertowyZAPYTANIE O CENĘ

05/A_SRP/RPO WL/2019
z dnia 18.03.2019

dotyczące przeprowadzenia warsztatów umiejętności społecznych  
w ramach realizacji projektu "Specjaliści na rynku pracy"

XI Oś Priorytetowa Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie

W związku z realizacją projektu "Specjaliści na rynku pracy" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego  na lata 2014-2020 , współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na realizację niżej opisanego zapytania o cenę:  dotyczącego przeprowadzenia warsztatów umiejętności społecznych w ramach projektu ""Specjaliści na rynku pracy". Usługa realizowana będzie na terenie województwa lubelskiego w m. Hrubieszów 

TERMIN składania ofert ubiega dnia 22.03.2019r.
 1. Zapytanie o cenę
 
2. Formularz ofertowyZAPYTANIE O CENĘ

04/A_SRP/RPO WL/2019
z dnia 18.03.2019

dotyczące przeprowadzenia indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym  
w ramach realizacji projektu "Specjaliści na rynku pracy"

XI Oś Priorytetowa Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie

W związku z realizacją projektu "Specjaliści na rynku pracy" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego  na lata 2014-2020 , współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na realizację niżej opisanego zapytania o cenę:  dotyczącego przeprowadzenia indywidualnego doradztwa zawodowego w ramach projektu ""Specjaliści na rynku pracy". Usługa realizowana będzie na terenie województwa lubelskiego w m. Hrubieszów 

TERMIN składania ofert ubiega dnia 21.03.2019r.
1. Zapytanie o cenę
2
. Formularz ofertowyZAPYTANIE O CENĘ

03/A_SRP/RPO WL/2019

dotyczące wynajmu sal w m. Hrubieszów w ramach realizacji projektu  "Specjaliści na rynku pracy"

XI Oś Priorytetowa Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie

W związku z realizacją projektu "Specjaliści na rynku pracy" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego  na lata 2014-2020 , współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na realizację niżej opisanego zapytania o cenę: .

TERMIN składania ofert ubiega dnia 20.03.2019r. o godz.12.00
1. Zapytanie o cenę
2
. Formularz ofertowyZAPYTANIE O CENĘ

02/A_SRP/RPO WL/2019
z dnia 20.02.2019

dotyczące świadczenia usługi cateringu  
w ramach realizacji projektu "Specjaliści na rynku pracy"

XI Oś Priorytetowa Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie

W związku z realizacją projektu "Specjaliści na rynku pracy" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego  na lata 2014-2020 , współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na realizację niżej opisanego zapytania o cenę:  dotyczącego usługi cateringu w ramach projektu ""Specjaliści na rynku pracy".
Usługa realizowana będzie na terenie województwa lubelskiego w m. Zamość.
TERMIN składania ofert ubiega dnia 21.02.2019 o godz. 16.00
1. Zapytanie
2. Formularz ofertowy
ZAPYTANIE O CENĘ

01/A_SRP/RPO WL/2019
z dnia 23.01.2019

dotyczące świadczenia usługi cateringu  
w ramach realizacji projektu "Specjaliści na rynku pracy"

XI Oś Priorytetowa Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie

W związku z realizacją projektu "Specjaliści na rynku pracy" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego  na lata 2014-2020 , współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na realizację niżej opisanego zapytania o cenę:  dotyczącego usługi cateringu w ramach projektu ""Specjaliści na rynku pracy". Usługa realizowana będzie na terenie województwa lubelskiego w m. Zamość, 

TERMIN składania ofert ubiega dnia 24.01.2019
1. Zapytanie o cenę
2
. Formularz ofertyZAPYTANIE O CENĘ

01/A_SRP/RPO WL/2019
z dnia 17.01.2019

dotyczące świadczenia usługi cateringu  
w ramach realizacji projektu "Specjaliści na rynku pracy"

XI Oś Priorytetowa Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie

W związku z realizacją projektu "Specjaliści na rynku pracy" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego  na lata 2014-2020 , współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na realizację niżej opisanego zapytania o cenę:  dotyczącego usługi cateringu w ramach projektu ""Specjaliści na rynku pracy". Usługa realizowana będzie na terenie województwa lubelskiego w m. Zamość, 

TERMIN składania ofert ubiega dnia 18.01.2019 o godz.15.00
1. Zapytanie o cenę
 
2. formularz


APYTANIE O CENĘ

01/A_SRP/RPO WL/2019
z dnia 14.01.2019

dotyczące przeprowadzenia poradnictwa specjalistycznego  
w ramach realizacji projektu "Specjaliści na rynku pracy"

XI Oś Priorytetowa Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie

W związku z realizacją projektu "Specjaliści na rynku pracy" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego  na lata 2014-2020 , współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na realizację niżej opisanego zapytania o cenę:  dotyczącego poradnictwa specjalistycznego w ramach projektu ""Specjaliści na rynku pracy". Usługa realizowana będzie na terenie województwa lubelskiego w m. Zamość, 

TERMIN składania ofert ubiega dnia 23.01.2019
 1. Zapytanie o cenę
 2/ Formularz ofertowy


ZAPYTANIE O CENĘ

02/A_SRP/RPO WL/2018
z dnia 7.12.2018

dotyczące przeprowadzenia indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym  
w ramach realizacji projektu "Specjaliści na rynku pracy"

XI Oś Priorytetowa Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie

W związku z realizacją projektu "Specjaliści na rynku pracy" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego  na lata 2014-2020 , współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na realizację niżej opisanego zapytania o cenę:  dotyczącego przeprowadzenia indywidualnego doradztwa zawodowego w ramach projektu ""Specjaliści na rynku pracy". Usługa realizowana będzie na terenie województwa lubelskiego w m. Zamość, 

TERMIN składania ofert ubiega dnia 11.12.2018
1. Zapytanie o cenę 
2
Formularz oferty

ZAPYTANIE O CENĘ

01/A_SRP/RPO WL/2018

dotyczące wynajmu sak w ramach realizacji projektu  "Specjaliści na rynku pracy"

XI Oś Priorytetowa Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie

W związku z realizacją projektu "Specjaliści na rynku pracy" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego  na lata 2014-2020 , współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na realizację niżej opisanego zapytania o cenę: .

TERMIN składania ofert ubiega dnia 03.12.2018

  1. Zapytanie o cenę
  2. Formularz oferty