Aktualne szkolenia

ZAPYTANIE O CENĘ

10/A_SRP/RPO WL/2020    z dnia 20.09.2020

dotyczące pośrednictwa pracy wraz z zapewnieniem sal na w/w pośrednictwo w ramach realizacji projektu  "Specjaliści na rynku pracy"

XI Oś Priorytetowa Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie

W związku z realizacją projektu "Specjaliści na rynku pracy" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego  na lata 2014-2020 , współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na realizację niżej opisanego zapytania o cenę: .

TERMIN składania ofert ubiega dnia  25.09.2020r.
1. Zapytanie o cenę
2
 Formularz oferty


ZAPYTANIE O CENĘ

09/A_SRP/RPO WL/2020
z dnia 15.06.2020r.

dotyczące przeprowadzenia szkolenia zawodowego  
w ramach realizacji projektu "Specjaliści na rynku pracy"

XI Oś Priorytetowa Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie

W związku z realizacją projektu "Specjaliści na rynku pracy" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego  na lata 2014-2020 , współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na realizację niżej opisanego zapytania o cenę:  dotyczącego przeprowadzenia szkolenia zawodowego ""Specjaliści na rynku pracy"
Usługa realizowana będzie na terenie województwa lubelskiego w m. Hrubieszów

Termin składania ofert: 22.06.2020r.

 1. Zapytanie ofertowe
 
2. Formularz oferty

 

ZAPYTANIE O CENĘ

08/A_SRP/RPO WL/2020
z dnia 1.06.2020r.

dotyczące świadczenia usługi cateringu  
w ramach realizacji projektu "Specjaliści na rynku pracy"

XI Oś Priorytetowa Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie

W związku z realizacją projektu "Specjaliści na rynku pracy" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego  na lata 2014-2020 , współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na realizację niżej opisanego zapytania o cenę:  dotyczącego usługi cateringu w ramach projektu ""Specjaliści na rynku pracy"
Usługa realizowana będzie na terenie województwa lubelskiego w m. Hrubieszów

Termin składania ofert: 5.06.2020r.
1. Zapytanie ofertowe
2
. Formularz oferty


ZAPYTANIE O CENĘ

07A_SRP/RPO WL/2020 z dnia 1.06.2020r.

dotyczące przeprowadzenia warsztatów TUS w m. Hrubieszów w ramach realizacji projektu  "Specjaliści na rynku pracy"

XI Oś Priorytetowa Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie

W związku z realizacją projektu "Specjaliści na rynku pracy" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego  na lata 2014-2020 , współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na realizację niżej opisanego zapytania o cenę: .

TERMIN składania ofert ubiega dnia 5.06.2020r.
1. Zapytanie ofertowe
2
. Formularz oferty 


ZAPYTANIE O CENĘ

6/A_SRP/RPO WL/2020 z dnia  1.06.2020

dotyczące przeprowadzenie poradnictwa specjalistycznego w m. Hrubieszów w ramach realizacji projektu  "Specjaliści na rynku pracy"

XI Oś Priorytetowa Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie

W związku z realizacją projektu "Specjaliści na rynku pracy" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego  na lata 2014-2020 , współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na realizację niżej opisanego zapytania o cenę: .

TERMIN składania ofert ubiega dnia 4.06.2020
1.Zapytanie ofertowe
2
. Formularz oferty


 
ZAPYTANIE O CENĘ

5/A_SRP/RPO WL/2020 z dnia  1.06.2020

dotyczące przeprowadzenie poradnictwa psychologicznego w m. Hrubieszów w ramach realizacji projektu  "Specjaliści na rynku pracy"

XI Oś Priorytetowa Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie

W związku z realizacją projektu "Specjaliści na rynku pracy" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego  na lata 2014-2020 , współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na realizację niżej opisanego zapytania o cenę: 
1. Zapytanie ofertowe
 
2. Formularz ofertyZAPYTANIE O CENĘ

4/A_SRP/RPO WL/2020 z dnia  1.06.2020

dotyczące przeprowadzenia indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym
w ramach realizacji projektu "Specjaliści na rynku pracy"

XI Oś Priorytetowa Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie

W związku z realizacją projektu "Specjaliści na rynku pracy" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego  na lata 2014-2020 , współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na realizację niżej opisanego zapytania o cenę:  dotyczącego przeprowadzenia indywidualnego doradztwa zawodowego w ramach projektu ""Specjaliści na rynku pracy". Usługa realizowana będzie na terenie województwa lubelskiego w m. Hrubieszów

TERMIN składania ofert ubiega dnia 3.06.2020
1. Zapytanie ofertowe
2
. Formularz oferty

ZAPYTANIE O CENĘ

3/A_SRP/RPO WL/2020 z dnia 5.05.2020r.

dotyczące wynajmu sal w m. Hrubieszów w ramach realizacji projektu  "Specjaliści na rynku pracy"

XI Oś Priorytetowa Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie

W związku z realizacją projektu "Specjaliści na rynku pracy" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego  na lata 2014-2020 , współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na realizację niżej opisanego zapytania o cenę: .

TERMIN składania ofert ubiega dnia 11.05.2020r.
1. Zapytanie ofertowe
2
. Formularz oferty


ZAPYTANIE O CENĘ

2/A_SRP/RPO WL/2020 z dnia  5.05.2020

dotyczące przeprowadzenia indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym
w ramach realizacji projektu "Specjaliści na rynku pracy"

XI Oś Priorytetowa Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie

W związku z realizacją projektu "Specjaliści na rynku pracy" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego  na lata 2014-2020 , współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na realizację niżej opisanego zapytania o cenę:  dotyczącego przeprowadzenia indywidualnego doradztwa zawodowego w ramach projektu ""Specjaliści na rynku pracy". Usługa realizowana będzie na terenie województwa lubelskiego w m. Hrubieszów

TERMIN składania ofert ubiega dnia 11.05.2020
1. Zapytanie ofertowe
2. Formularz ofertowy
UNIEWAŻNIENIE

                                                                               ZAPYTANIE O CENĘ

1/A_SRP/RPO WL/2020 z dnia  5.05.2020

dotyczące przeprowadzenie poradnictwa psychologicznego w m. Hrubieszów w ramach realizacji projektu  "Specjaliści na rynku pracy"

XI Oś Priorytetowa Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie

W związku z realizacją projektu "Specjaliści na rynku pracy" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego  na lata 2014-2020 , współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na realizację niżej opisanego zapytania o cenę: .

TERMIN składania ofert ubiega dnia 11.05.2020r.
1. Zapytanie ofertowe
2
. Formularz ofertowy
UNIEWAŻNIENIE

                                                                            ZAPYTANIE O CENĘ

24/A_SRP/RPO WL/2019 z dnia  10.12.2019

dotyczące przeprowadzenia indywidualnego doradztwa specjalistycznego
w ramach realizacji projektu "Specjaliści na rynku pracy"

XI Oś Priorytetowa Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie

W związku z realizacją projektu "Specjaliści na rynku pracy" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego  na lata 2014-2020 , współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na realizację niżej opisanego zapytania o cenę:   w ramach projektu ""Specjaliści na rynku pracy". Usługa realizowana będzie na terenie województwa lubelskiego w m. Hrubieszów

TERMIN składania ofert ubiega dnia 13.12.2019
1. Zapytanie 
2
. Formularz ofertowy

 

ZAPYTANIE O CENĘ

23/A_SRP/RPO WL/2019 z dnia 10.12.2019

dotyczące pośrednictwa pracy w ramach realizacji projektu  "Specjaliści na rynku pracy"

XI Oś Priorytetowa Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie

W związku z realizacją projektu "Specjaliści na rynku pracy" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego  na lata 2014-2020 , współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na realizację niżej opisanego zapytania o cenę: .

TERMIN składania ofert ubiega dnia  13.12.2019r. 
1. Zapytanie 
2. Formularz oferty
ZAPYTANIE O CENĘ

22/A_SRP/RPO WL/2019 z dnia  18.11.2019

dotyczące przeprowadzenia indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym
wraz z zapewnieniem Sali   
w ramach realizacji projektu "Specjaliści na rynku pracy"

XI Oś Priorytetowa Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie

W związku z realizacją projektu "Specjaliści na rynku pracy" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego  na lata 2014-2020 , współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na realizację niżej opisanego zapytania o cenę:  dotyczącego przeprowadzenia indywidualnego doradztwa zawodowego w ramach projektu ""Specjaliści na rynku pracy". Usługa realizowana będzie na terenie województwa lubelskiego w m. Hrubieszów i Zamość 

TERMIN składania ofert ubiega dnia 22.11.2019
1. Zapytanie o cenę
2
. Formularz oferty


ZAPYTANIE O CENĘ

21/A_SRP/RPO WL/2019
z dnia 18.11.2019

dotyczące świadczenia usługi cateringu  
w ramach realizacji projektu "Specjaliści na rynku pracy"

XI Oś Priorytetowa Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie

W związku z realizacją projektu "Specjaliści na rynku pracy" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego  na lata 2014-2020 , współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na realizację niżej opisanego zapytania o cenę:  dotyczącego usługi cateringu w ramach projektu ""Specjaliści na rynku pracy"
Usługa realizowana będzie na terenie województwa lubelskiego w m. Hrubieszów
TERMIN składania ofert ubiega dnia 22.11.2019 
1. Zapytanie o cenę
2
. Formularz oferty


ZAPYTANIE O CENĘ

20/A_SRP/RPO WL/2019
z dnia 18.11.2019

dotyczące przeprowadzenia warsztatów umiejętności społecznych  
w ramach realizacji projektu "Specjaliści na rynku pracy"

XI Oś Priorytetowa Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie

W związku z realizacją projektu "Specjaliści na rynku pracy" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego  na lata 2014-2020 , współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na realizację niżej opisanego zapytania o cenę:  dotyczącego przeprowadzenia warsztatów umiejętności społecznych w ramach projektu ""Specjaliści na rynku pracy". Usługa realizowana będzie na terenie województwa lubelskiego w m. Zamość i m. Hrubieszów
TERMIN składania ofert ubiega dnia 22.11.2019r 1. Zapytanie o cenę 
2. Formularz oferty

 

 ZAPYTANIE O CENĘ

19/A_SRP/RPO WL/2019 z dnia 18.112019r

dotyczące wynajmu sal w m. Hrubieszów w ramach realizacji projektu  "Specjaliści na rynku pracy"

XI Oś Priorytetowa Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie

W związku z realizacją projektu "Specjaliści na rynku pracy" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego  na lata 2014-2020 , współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na realizację niżej opisanego zapytania o cenę: .

TERMIN składania ofert ubiega dnia 20.11.2019


1. Zapytanie o cenę
2. Formularz oferty
 


ZAPYTANIE O CENĘ

18/A_SRP/RPO WL/2019 z dnia  15.11.2019r

dotyczące przeprowadzenie poradnictwa psychologicznego w m. Hrubieszów w ramach realizacji projektu  "Specjaliści na rynku pracy"

XI Oś Priorytetowa Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie

W związku z realizacją projektu "Specjaliści na rynku pracy" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego  na lata 2014-2020 , współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na realizację niżej opisanego zapytania o cenę: .

TERMIN składania ofert ubiega dnia 19.11.2019
1. Zapytanie 
2. Formularz ofertowy


ZAPYTANIE O CENĘ

17/A_SRP/RPO WL/2019 z dnia 26.08.2019r

dotyczące wynajmu sal w m. Hrubieszów w ramach realizacji projektu  "Specjaliści na rynku pracy"

XI Oś Priorytetowa Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie

W związku z realizacją projektu "Specjaliści na rynku pracy" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego  na lata 2014-2020 , współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na realizację niżej opisanego zapytania o cenę: .

TERMIN składania ofert ubiega dnia 28.08.2019 o godz. 12.00
1, Zapytanie o cenę
 2. Formularz ofertyZAPYTANIE O CENĘ

16/A_SRP/RPO WL/2019
z dnia 26.08.2019

dotyczące świadczenia usługi cateringu  
w ramach realizacji projektu "Specjaliści na rynku pracy"

XI Oś Priorytetowa Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie