POWRÓT

HRBP_ DOSKONALENIE KLUCZOWYCH KOMPETENCJI HR BUSINESS PARTNERA (moduł VI programu

 HR BUSINESS PARTNER - DOSTAWCA NARZĘDZI MENEDŻERSKICH

(MODUŁ IV- Programu "KOMPENDIUM WIEDZY HR BUSINESS PARTNERA")
  Program "Kompendium wiedzy HR Business Partnera" to kompleksowy program przygotwujący uczestników do pełnienia funkcji HR Business Partnerów w organizacjach działających w różnych branżach. Aby osiągnąć ten cel uczestnicy szkoleń nie tylko zdobywają wiedzę przekazywaną im w formie prezentacji , casów, przykładów wdrożonych rozwiązań, ale aktywnie biorą udział w warsztatach symulujących sytuacje i zadania z jakimi, w codziennej pracy, spotykają się HR Business Partnerzy.. W ciągu miesiaca po zakończeniu udziału w konkretnym  modułe , mogą również skorzytać z jednorazowej pomocy on-line w rowiazaniu konkretnego problemu związanego z tematem danego modułu.. Uczestnicy szkoleń wchodzących w skład programu "Kompendium Wiedzy HR Business Partnera" nabywają umiejtność samodzielnego przygotowywania rekomendacji działań, które powinny zwiększyć efektywność zarządzania zasobami ludzkimi w zespole za który odpowiadają i tym samym wspierać wspólpracujących z nimi menedżerów w osiąganiu celów biznesowych. . Program "Kompendium wiedzy HR Business Partnera jest programem adresującym pełne spectrum zagadnień związanych z pełnieniem funkcji HR Business Partnera,  kolejność opracowywania poszczególnych zagadnień nie jest przypadkowa , dlatego rekomendujemy, aby uczestnicy szkoleń realizowali program w zaprojektowanej kolejność. Doświadczenie uczy nas, że nie zawsze uczestnicy szkoleń otwartych mogą dostosować swoje plany zawodowe do proponowanego przez nas kalendarium szkoleń, dlatego przewidzieliśmy mozliwość realizacji programu również w  innej niż planowana kolejnosci modułów ale tylko dla osób, posiadających min. 1 rok doświadczenia w pracy na stanowisku specjalisty z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi. 

Program szkolenia "DOSKONALENIE KLUCZOWYCH KOMPETENCJI HR BUSINESS PARTNER  (MODUŁ VI)
1. Kluczowe kompetencje HR Business Partnerai:
          -) Komunikatywność,
                          -) komunikacja dwustronna a umiejętność słuchania,
                          -)  bariery w komunikacji, 
                          -) skuteczność komunikacji i argumentacji  
          -). Empatia - pomoc czy przeszkoda w pełnieniu funkcji HR Business Partnera
          -) Umiejętność organizacji pracy własnej
         -) Umiejętność pracy z grupą
2. Warsztaty - przygotowanie i prezentacja rekomendacji: plany rozwojowe, awanse, prekwalifikacja,  zwolnienia itd

Czas trwania: 2 dni /16 godzin/
Cena dla 1 uczest: 590 złotych netto
W cenę szkolenia wliczone są:
materiały szkoleniowe
imenny certyfikat ukończenia szkolenia
obiad, przerwy kawowe
po zakończeniu szkolenia jednorazowe eksperckie konslutacje on-line  w rozwiazaniu problemu związanego z zagadnieniami poruszanymina szkoleniu