Regulamin


Regulamin korzystania z Portalu oraz świadczenia usług drogą elektroniczną przez Asesor Ewaluacja i Rozwój – Balcerzak Sławomir, z wykorzystaniem Portalu

 

PREAMBUŁA

Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, regulujące warunki korzystania i funkcjonowania serwisu internetowego. Portal dla Specjalistów dostępny jest pod adresem internetowym http://specjalista.asesor.edu.pl . Regulamin określa zasady udostępniania Użytkownikom i Usługobiorcom  funkcjonalności Portalu oraz zasady świadczenia usług na rzecz Usługobiorców  Portalu.

 

Celem Portalu jest zapewnienie:

1.      Użytkownikom:

o   dostępu do informacji na temat oferty usług świadczonych przez Asesor Ewaluacja i Rozwój - Balcerzak Sławomir;

o   możliwości publikowania ogłoszeń rekrutacyjnych dla procesów rekrutacyjnych realizowanych przy współpracy z Asesor Ewaluacja i Rozwój – Balcerzak Sławomir (różne formy zatrudnienia ( umowa zlecenie, umowa o dzieło, umowa o pracę, praktyki, staże)

2.     Usługobiorcom:

o   dostępu do informacji na temat oferty usług świadczonych przez Asesor Ewaluacja i Rozwój - Balcerzak Sławomir;

o   dostępu do informacji o prowadzonych projektach rekrutacyjnych i rozwojowych (warsztaty, szkolenia);

o   bezpłatnego miejsca na Portalu służącego do przekazywania informacji o posiadanych kompetencjach, kwalifikacjach, doświadczeniu oraz o zainteresowaniach i oczekiwaniach w stosunku do potencjalnych stanowisk i funkcji zawodowych.

o   usprawnienia komunikacji pomiędzy Asesor Ewaluacja i Rozwój a poszczególnymi Użytkownikami Portalu w tym w celu przekazywania swojego zgłoszenia na opublikowane ogłoszenie rekrutacyjne.wiadczeń z innymi uczestnikami projektu,

      LINK do REGULAMINU KORZYSTANIA Z PORTALU