POWRÓT

EMPLOYER BRANDING

EMPLOYER BRANDING

 (EB, ang. budowanie wizerunku pracodawcy) – działania firmy mające na celu budowanie jej wizerunku „pracodawcy z wyboru”.

 Employer Branding dzielimy na:

Employer Branding Wewnętrzny– skierowany do obecnych pracowników firmy, skupiający  się na stworzeniu przyjaznej atmosfery pracy i możliwości rozwoju.

Employer Branding Zewnętrzny– skierowany głównie do potencjalnych pracowników. Celem tych działań jest stworzenie wizerunku firmy jako atrakcyjnego pracodawcyTermin ten jest stosunkowo młody, ponieważ wprowadzony został dopiero w 2001 roku przez firmę McKinsey. Pomimo prób tłumaczenia tego wyrażenia na język polski (np. budowanie wizerunku pracodawcy), w branży zarządzania zasobami ludzkimi znany jest raczej pod tą anglojęzyczną nazwą. Na polskim rynku jest dostępne tylko kilka pozycji bibliograficznych na temat budowania wizerunku pracodawcy, dlatego internet jest głównym medium wymiany informacji i doświadczeń specjalistów z tej branży.

Źródło: Wikipedia

Cele szkolenia:

Szkolenie przede wszystkim zapozna uczestników z najnowszymi trendami w budowaniu wizerunku pracodawcy, co docelowo pozwoli – poprzez interaktywną formę warsztatów – na wdrożenie najnowszych kanałów budowania employer branding zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz organizacji.

Korzyści dla uczestników:
Dzięki szkoleniu uczestnicy dwudniowego spotkania będą potrafili:

1.   Określić mocne strony firmy w kontekście rynku pracy,

2. Określić obszary wymagające doskonalenia w zakresie budowania wizerunku zarówno na poziomie wewnątrzorganizacyjnym jak i w kontekście wizerunku zewnętrznego,

3.   Wypracować narzędzia sprzyjające budowaniu pozytywnego wizerunku organizacji w relacjach wewnętrznych oraz zewnętrznych.

 W programie szkolenia dopasowanego do potrzeb danego Klienta znajdują się takie moduły jak:

1.      Zarys koncepcji employer branding – trendy, wyzwania, czynniki.

2.      Analiza wizerunku pracodawcy – wewnętrznego i zewnętrznego.

3.      Pozycjonowanie marki pracodawcy 

4.      Budowanie marki pracodawcy wewnątrz organizacji internal barnding –

5.      Mierniki efektywności działań employer branding, mechanizmy monitorowania,mierniki.

 
  Czas szkolenia:
2 dni / 16 godzin
 Cena szkolenia: 1 uczestnik 590 pln netto
 W cenę szkolenia wliczone są:
 materiały szkoleniowe
 obiad, przerwy kawowe
 imienne certyfikaty ukończenia szkolenia