POWRÓT

BUDOWANIE MARKI PRODUKTU I WIZERUNKU FIRMY - na przykładzie marki i wizerunku ekologicznego.

  BUDOWANIE MARKI PRODUKTU I WIZERUNKU FIRMY - na przykładzie marki i wizerunku ekologicznego 

 

Cel oferowanego szkolenia:

 • przekazanie wiedzy na temat znaczenia wizerunku firmy i marki jej produktów dla realizacji strategicznych celów businesowych,
 • przedstawienie przykładów wyboru wizerunku, który "przyciąga" te grupy udziałowców (klientów, kontrahentów, potencjalnych pracowników) , którzy w nawiększym stopniu mogą wpłynąć na sukces przedsiębiorstwa,
 • uświadomienie problemów i pytań, które powinny poprzedzać decyzję o budowaniu takiego a nie innego wizerunku firmy
 • uświadomienie kluczowych etapów i zagadnień dla realizacji projektu zmiany wizerunku firmy

Program szkolenia:

1. Wizerunek firmy i marka produktu.Wizerunek ekologiczny firmy i marka ekologiczna produktów -  biznesowe szanse rozwoju firmy

 • Pojęcie wizerunku firmy i potrzeby biznesowe firmy adresowane budowaniem odpowiedniego wizerunku.
 • Produkt ekologiczny – eko-marka – przykłady
 • Potencjał wzrostu rynku na eko-produkty i szanse dla firm identyfikowanych z wizerunkiem ekologicznym

2. Czynniki kształtujące wizerunek firmy

·       Tożsamość - kultura organizacyjna – co się kryje pod tym pojęciem. Jak można zidentyfikować tożsamość własnej organizacji, ćwiczenie praktyczne Przeprowadzenie samooceny organizacji z wykorzystaniem narzędzi rekomendowanych przez Camerona- Quinna

 • Reputacja firmy – jej istota, trwałość oraz powiązanie z jakością produktów/usług.
 • Oferta produktowa i usługowa – eko-marka atutem w konkurowaniu produktami/ usługami 
 • Otoczenie fizyczne/środowisko –wpływ  otoczenia fizycznego i dbałość o otoczenie a wizerunek firmy.
 • Rola personelu pierwszego kontaktu w kształtowaniu wizerunku firmy,
 • Znaczenie wrażliwości komunikacyjnej oraz spójności komunikacji werbalnej i niewerbalnej dla zapewnienia wiarygodności przekazywanych komunikatów.

3. Spójność wizerunku firmy i jej całościowej identyfikacji

 • Przykłady niespójności – ich interpretacja przez klientów, kontrahentów, pracowników

4. Program zmiany wizerunku – kluczowe etapy wdrażania

 

 • Wizerunek obecny versus docelowy
 • Zmiana wizerunku versus Wizja, Misja i Strategia
 • Cele komunikacyjne
 • Plan komunikacji w różnych obszarach funkcjonowania
 • Wdrażanie zmian
 • Kontrola realizacji programu zmiany wizerunku
 • Wnioski pokontrolne
Czas trwania 2 dni: 16 godzin

Cena 1 uczestnik - 490 zł netto

W cenę szkolenia wliczone są:

 1. materiały szkoleniowe
 2. imienny certyfikat ukończenia szkolenia,
 3. obiad, przerwy kawowe.