POWRÓT

SPECJALISTA DS. POZYSKIWANIA DOTACJI Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO


Cele szkolenia:
 Zapoznanie uczestników z dostępnymi możliwościami uzyskania dofinansowania dla firm w ramach Funduszy Europejskich oraz innych zewnętrznych żródeł finansowania .Realizacja warsztatów "krok po kroku" z wypełniania dokumentacji niezbędnej do pozyskania środków finansowania na przykładzie dokumentacji dostepnej w RPO danego województwa, PO WER praca w generatorach wniosków. Możliwość przeanalizowania własnego przykładu podczas warsztatów praktycznych.
Korzyści dla uczestników:
Dzięki szkoleniu uczestnicy :
1. Nabędą umiejętności identyfikacji projektów możliwych do dofinansowania dla własnej organizacji jak również potencjału finansowego
2. Nabędą umiejętności stworzenia od podstaw projektu i przeniesienie go do generatora wniosków
3. Poznają zasady konstruowaia budżetu, harmonogramu zarządzania oraz zasad oceny wniosków

W programie szkolenia  znajdują się takie zagadnienia jak:
1. Przygotowanie krok po kroku koncepcji wniosku budżetu/biznes planu, harmonogramu własnego przedsięwzięcia
2. Kwalifikowalność wydatków
3.Ściezki aplikowania ośrodki zewnetrzne 
4. Analiza systemu ocen i wyboru projektów

Ilość miejsc ograniczona: 16
Czas trwania : 2 dni / 16 godzin
Koszt: 590 zł netto
W cenę szkolenia wliczone są:
1. materiały szkoleniowe
2. imienny certyfikat ukończenia szkolenia,
3. obiad, przerwy kawowe.