PROJEKT - STOP WYKLUCZENIU

  PROJEKT - STOP WYKLUCZENIU  Projekt  realizowany w ramach Działania 9.1. Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu z Regionalnego Programu... Czytaj dalej