Projekt pt. „ Mam POWER”

POWR.01.02.01-14-0046/20


Celem głównym projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnieniowych dla 50 osób (30K/20 M), w tym 30 osób (18K/12M) biernych zawodowo i 20 osób (12K/8M) bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP w wieku 15-29 lat
z obszaru woj. mazowieckiego
poprzez objęcie ich kompleksowym programem wsparcia zawodowego obejmującego wszystkie formy wsparcia, których potrzeba zastosowania zostanie zidentyfikowana jako konieczna dla poprawy sytuacji na rynku pracy lub podjęcia zatrudnienia w okresie  IV.2021-VI.2022r.