Projekt  "Zrób krok - zmień swoją przyszłość" skierowany jest do mieszkańców województwa wielkopolskiego zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkałych w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim, chodzieskim, gnieźnieńskim, grodziskim, kolskim,  konińskim, obornickim, ostrzeszowskim,  rawickim, pilskim, pleszewskim, słupeckim, śremskim, średzkim,  tureckim, wągrowieckim, wrzesińskim, złotowskim wyłącznie w gminach o najniższym stopniu rozwoju i pogarszających się perspektywach rozwojowych (regionalne OSI)- wszystkie gminy z odpowiednich  gmin i powiatów zostały wskazane w Formularzu rekrutacyjnym

Okres realizacji projektu: 1.06.2021 – 31.12.2022 r., z zastrzeżeniem iż rekrutacja, o której mowa w niniejszym Regulaminie prowadzona będzie do zrekrutowania 96  Uczestniczek/ Uczestników + 9/10 osób na liście rezerwowej.

W projekcie planowane jest zrekrutowanie minimum:

a.     96 osób w tym min 63 kobiet i 33 mężczyzn w tym: 10 osób z niepełnosprawnością (7 K/3M)

b.    100% Uczestników/czek – stanowić będą osoby bierne zawodowo

c.    W pierwszej kolejności rekrutowane będą osoby z niskimi kwalifikacjami
 Zakres wsparcia w projekcie

a) Indywidualne konsultacje z psychologiem w wymiarze średnio 2 godz./osobę  wraz z identyfikacją potrzeb i badaniem predyspozycji społecznych oraz  Indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym w wymiarze średnio 2 godz./osobę wraz z identyfikacją potrzeb i badaniem predyspozycji zawodowych w wyniku czego powstanie IŚR

b) Indywidulane konsultacje psychologiczne/prawno-obywatelskie  w wymiarze średnio 4 godz./osobę

c) Warsztaty kompetencji i umiejętności społecznych średnio 24 godz./grupę;

d) Szkolenia zawodowe maksymalnie 120 godz./grupę wraz ze stypendium szkoleniowym

e) Staże zawodowe 3 miesiące /osobę – dla 60 osób ( na podstawie wskazania doradcy zawodowego) wraz ze stypendium stażowym

f) Szkolenie komputerowe maksymalnie 40 godzin/ grupę – dla 48 osób ( na podstawie wskazania doradcy zawodowego)

Wartość projektu: 1 024 639,92 zł 
Dofinansowanie: 870 943,9 

Osoba do kontaktu:
Danuta Balcerzak tel. 506 050 706 , e-mail:d.balcerzak@asesor.edu.pL

DOKUMENTY REKRUTACYJNE
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o zapoznanie się z Regulaminem Rekrutacji i Uczestnictwa załączonym poniżej oraz proszeni są o wypełnienie również załączonego poniżej formularza rekrutacyjnego i pozostałych załączników:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
2
. Formularz rekrutacyjny
3
. Oświadczenie o przynależności do osób biernych zawodowo
4
. Oświadczenie Uczestnika/ Uczestniczki o udziale w innych projektach
5
. Załącznik nr 8 do Umowy - Oświadczenie Uczestnika/ Uczestniczki projektu