Portal dla Specjalistów jest narzędziem wspomagającym Agencję Zatrudnienia -Asesor Ewaluacja i Rozwój w rekrutacji zarówno na stanowiska etatowe jak i w poszukiwaniu Kandydatów do realizacji projektów i zadań w oparciu o umowy cywilno-prawne.
Dla pracodawców, z którymi współpracujemy, poszukujemy Kandydatów nie tylko wśród osób aplikujących na opublikowane przez nich ogłoszenia rekrutacyjne, ale również wśród tych Użytkowników Portalu dla Specjalistów, którzy w częsci Moje dane/ sekcja ąco Dane rekrutacyjne, udostępniają naszym ekspertom informacje o swoim wykształceniu, doświadczeniu zawodowym, umiejętnościach oraz o swoich oczekiwaniach. Szczególnie w przypadku rekrutacji na stanowiska wymagające unikalnych kompetencji ten sposób poszukiwania przynosi wyjątkowo dobre efekty. Doświadczenie i kompetencje naszych ekspertów pomagają w ocenie możliwości prekwalifikacji Kandydata do danego zawodu. Użytkownicy naszego portalu bywają poproszeni o udział w Assesment Centre - badaniu podczas którego staramy się uzyskać, przy pomocy różnych narzędzi, jak najwięcej informacji o umiejętnościach Kandydata. Udział w badaniu jest dobrowolny i bezpłatny. Korzyścią dla Użytkownika jest informacja zwrotna z badania, która może być kluczowa dla podjęcia działań minimalizujących zidentyfikowane luki kompetencyjne lub dla wyeksponowania silnych stron Kandydata. Użytkownicy biorący udział w realizowanych przez nas procesach rekrutacyjnych są na bieżąco informowani o przebiegu procesu, komunikacja prowadzona jest mailowo dlatego tak ważne jest przekazanie nam aktualnego adresu mailowego