POWRÓT

HRBP _ REKRUTACJA I PREKWALIFIKACJA- kluczowe zadania HR BUSINESS PARTNERÓW (moduł III -programu

  REKRUTACJA I PREKWALIFIKACJA - KLUCZOWE ZADANIA HR BUSINESS PARTNERA
(MODUŁ III- Programu "KOMPENDIUM WIEDZY HR BUSINESS PARTNERA")
 
 Program "Kompendium wiedzy HR Business Partnera" to kompleksowy program przygotwujący uczestników do pełnienia funkcji HR Business Partnerów w organizacjach działających w różnych branżach. Aby osiągnąć ten cel uczestnicy szkoleń nie tylko zdobywają wiedzę przekazywaną im w formie prezentacji , casów, przykładów wdrożonych rozwiązań, ale aktywnie biorą udział w warsztatach symulujących sytuacje i zadania z jakimi, w codziennej pracy, spotykają się HR Business Partnerzy.. W ciągu miesiaca po zakończeniu udziału w konkretnym  modułe , mogą również skorzytać z jednorazowej pomocy on-line w rowiazaniu konkretnego problemu związanego z tematem danego modułu.. Uczestnicy szkoleń wchodzących w skład programu "Kompendium Wiedzy HR Business Partnera" nabywają umiejtność samodzielnego przygotowywania rekomendacji działań, które powinny zwiększyć efektywność zarządzania zasobami ludzkimi w zespole za który odpowiadają i tym samym wspierać wspólpracujących z nimi menedżerów w osiąganiu celów biznesowych. . Program "Kompendium wiedzy HR Business Partnera jest programem adresującym pełne spectrum zagadnień związanych z pełnieniem funkcji HR Business Partnera,  kolejność opracowywania poszczególnych zagadnień nie jest przypadkowa , dlatego rekomendujemy, aby uczestnicy szkoleń realizowali program w zaprojektowanej kolejność. Doświadczenie uczy nas, że nie zawsze uczestnicy szkoleń otwartych mogą dostosować swoje plany zawodowe do proponowanego przez nas kalendarium szkoleń, dlatego przewidzieliśmy mozliwość realizacji programu również w  innej niż planowana kolejnosci modułów ale tylko dla osób, posiadających min. 1 rok doświadczenia w pracy na stanowisku specjalisty z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi. 
Program szkolenia "REKRUTACJA I PREKWALIFIKACJA - KLUCZOWE ZADANIA HR BUSINESS PARTNERA"(MODUŁ III)
 1. Zaangażowanie menedżera w proces rekrutacji i prekwalifikacji pracowników
  • decyzja menedżerska o rodzaju rekrutacji (rekrutacja wewnętrzna, zewnętrzna, Assesment Centre)
  • doprecyzowanie oczekiwań wobec kandydatów (zewnętrznych i wewnętrznych)
 2. Komplikacje procesu rekrutacji:
  • HR Business Partner - kształtuje świadomość  menedżera dt pułapek w procesach rekrutcji
  • trudne sytuacje związane z prcesami rekrutacyjnymi m i. rekrutacje osób " z polecenia"
  • prawne uwarunkowania w procesach rekrutacji
 3. Minimalizacja ryzyka rekrutacyjnego - referencje tradycyjne i nie tylko
 4. Koszty rekrutacji 
Czas trwania: 2 dni /16 godzin/
Cena dla 1 uczest: 590 złotych netto
W cenę szkolenia wliczone są:
materiały szkoleniowe
imenny certyfikat ukończenia szkolenia
obiad, przerwy kawowe
po zakończeniu szkolenia jednorazowe eksperckie konslutacje on-line  w rozwiazaniu problemu związanego z zagadnieniami poruszanymina szkoleniu