POWRÓT

HRBP _ OCZEKIWANIA MENEDŻERÓW wobec HR BUSINESS PARTNERÓW (moduł II -programu)

  OCZEKIWANIA MENEDŻERÓW WOBEC HR BUSINESS PARTNERÓW
(MODUŁ II- Programu "KOMPENDIUM WIEDZY HR BUSINESS PARTNERA")
Program "Kompendium wiedzy HR Business Partnera" to kompleksowy program przygotwujący uczestników do pełnienia funkcji HR Business Partnerów w organizacjach działających w różnych branżach. Aby osiągnąć ten cel uczestnicy szkoleń nie tylko zdobywają wiedzę przekazywaną im w formie prezentacji , casów, przykładów wdrożonych rozwiązań, ale aktywnie biorą udział w warsztatach symulujących sytuacje i zadania z jakimi, w codziennej pracy, spotykają się HR Business Partnerzy.. W ciągu miesiaca po zakończeniu udziału w konkretnym  modułe , mogą również skorzytać z jednorazowej pomocy on-line w rowiazaniu konkretnego problemu związanego z tematem danego modułu.. Uczestnicy szkoleń wchodzących w skład programu "Kompendium Wiedzy HR Business Partnera" nabywają umiejtność samodzielnego przygotowywania rekomendacji działań, które powinny zwiększyć efektywność zarządzania zasobami ludzkimi w zespole za który odpowiadają i tym samym wspierać wspólpracujących z nimi menedżerów w osiąganiu celów biznesowych. . Program "Kompendium wiedzy HR Business Partnera jest programem adresującym pełne spectrum zagadnień związanych z pełnieniem funkcji HR Business Partnera,  kolejność opracowywania poszczególnych zagadnień nie jest przypadkowa , dlatego rekomendujemy, aby uczestnicy szkoleń realizowali program w zaprojektowanej kolejność. Doświadczenie uczy nas, że nie zawsze uczestnicy szkoleń otwartych mogą dostosować swoje plany zawodowe do proponowanego przez nas kalendarium szkoleń, dlatego przewidzieliśmy mozliwość realizacji programu również w  innej niż planowana kolejnosci modułów ale tylko dla osób, posiadających min. 1 rok doświadczenia w pracy na stanowisku specjalisty z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi. 
Program szkolenia "OCZEKIWANIA MENEDŻERÓW WOBEC HR BUSINESS PARTNERÓW"(MODUŁ II)
 1. Warunek konieczny udanej współpracy - poznanie menedżera. Styl przywództwa, metody zarządzania, komunikacja, główne wartości etc.
 2. Identyfikacja potrzeb i oczekiwań menedzerów:
  • operacyjne zarządzanie zespołem:
   • efektywność zespołu - doprezycowanie i sparametryzowanie efektywności w odniesieniu do poszczególnych stanowisk; rekomendacje zmian zwiększających efektywność zespołu. Human Performance Improvement (HPI) - model zwiększenia efektywności zespołu; analiza systemów wynagrdzania i motywacji pod kątem ich skuteczności w zapewnieniu dbałości o efektywność; bariery efektywności i sposoby ich niwelowania;
   • rekomendowanie i koordynowanie działań związanych z "cyklem życia" pracownika w organizacji - od rekrutacji, poprzez adaptację, szkolenia, rozwój do awansu czy zwolnienia
  • minimalizacja ryzyka związanego z obszarem zarządzania zasobami ludzkimi - rekomendowanie rozwiązań zmniejszających prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożeń" rotacja dysfunkcyjna; konflikty prawne(prawo pracy); wypalenie zawodowe; konflikt w zespole
  • zwiększenie potencjału zespołu; identyfikacja talentów; "uwalnianie innowacyjności i kreatywności"
Czas trwania: 2 dni /16 godzin/
Cena dla 1 uczest: 590 złotych netto
W cenę szkolenia wliczone są:
materiały szkoleniowe
imenny certyfikat ukończenia szkolenia
obiad, przerwy kawowe
po zakończeniu szkolenia jednorazowe eksperckie konslutacje on-line  w rozwiazaniu problemu związanego z zagadnieniami poruszanymina szkoleniu 

1.