Asesor Ewaluacja i Rozwój posiada bogate doświadczenie w realizacji usług doradczych i audytorskich związanych z obszarem ochrony środowiska.
Ponad 150 firm skorzystało z naszej pomocy w formie doradztwa w obszarze zarządzania środowiskiem.

Pierwszy etap doradztwa to przeprowadzenie przez naszych ekspertów analizy potrzeb proekologicznych przedsiębiorstwa. Przeprowadzając analizę identyfikujemy obszary negatywnego oddziaływania na środowisko, określamy potencjalne efekty ekologiczne i ekonomiczne prowadzonych działań i praktyk, wypracowujemy rozwiązania gwarantujące poprawę stanu zastanego oraz prowadzimy warsztaty i szkolenia zwiększjące świadomość proekologiczną w organizacji. Na tym etapie przeprowadzamy ustrukturalizowane wywiady ankietowe z przedstawicielami kadry zarządzającej i pracowniczej danego przedsiębiorstwa.

Drugi etap doradztwa dotyczy wdrażania rozwiązań proekologicznych. Efektem działań przeprowadzanych na tym etapie są dedykowane plany działań naprawczych, określenie między innymi wskaźników ekonomicznych służących do oceny efektywności wprowadzanych zmian