Aktualne szkolenia

Szkolenia i Warsztaty

 Mając świadomość wagi uczciwego i partnerskiego traktowania Klientów w celu budowy długotrwałych relacji biznesowych, dokładamy wszelkich starań, aby szkolenia prowadzone przez współpracujących z nami  trenerów były nie tylko szkoleniami o wysokim standardzie jakości mającymi dużą wartość praktyczną, ale żeby odpowiadały one potrzebom biznesowym zgłszanym przez Klientów. Dlatego w przypadku organizacji szkoleń zamkniętych przeprowadzamy wywiady w celu określenia rzeczywistych potrzeb, które powinny być zaadresowane programem szkoleń i warsztatów. Przygotowujemy również wytyczne i narzędzia pozwalające na przeprowadzenie efektywności oceny zarówno bezpośrednio po ukończeniu szkolenia jak i oceny odroczonej w czasie i skoncentrowanej na zmianie postaw, zmianie zachowań uczestników szkolenia zgodnie z koncepcją oceny efektywności szkoleń wg modelu D. Kirkpatricka .

Trenerzy z którymi współpracujemy to specjaliści z wieloletnim doświadczeniem trenerskim. Jest dla nas ważne aby zawsze byli cenionymi praktykami w dziedzinach, w których prowadzą szkolenia i warsztaty.