Aktualne szkolenia

Audyt kompetencji i potencjału kadry pracowniczej

 Audyt kompetencji i potencjału kadry pracowniczej jest badaniem, którego wyniki są nieocenioną wartością na etapie podejmowania decyzji operacyjnych w sytuacji łączenia firm, wydzielania nowej działałności w danej organizacji, rozwoju produktowego, ekspansji na nowe rynki zbytu czy chociażby planowania sukcesji w organizacji.
Nasi eksperci posiadają wieloletnie doświadczenie w przeprowadzaniu oceny kompetencji pracowników oraz oceny potencjału kadry pracowniczej, elementów kluczowych dla realizacji strategii biznesowej Klienta. Zasady przeprowadzania audytu, zastosowane narzędzia diagnostyczne, zaangażowanie kadry pracowniczej  są dostosowane do wymaganego przez Klienta poziomu szczegółowości oraz możliwości zastosowania wyników audytu do różnych projektów i procesów z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi. Pozwalają również na monitorowanie ryzyka personalnego w organizacji.