Aktualne szkolenia

Rekrutacja pracowników etatowych

 Zatrudnienie pracownika na etat czy jego część, powszechnie jest rozumiane jako formalna i mocna deklaracja woli obydwóch stron  (pracodawcy i pracownika) nawiązania trwałej współpracy.  Taką formę współpracy regulują przepisy prawne, a biblią jest w tym przypadku Kodeks Pracy, określający między innymi prawa i obowiązki stron oraz zasady rezygnacji ze współpracy. Te zasady rezygnacji,  nazywane też rozwiązaniem umowy o pracę, są zawsze sygnałem , że czyjeś oczekiwania, plany, nadzieje towarzyszące zawarciu umowy etatowej nie zostały spełnione. Pracownik nie jest zobowiązany do uzasadnienia swojej decyzji o ile to on/ona podejmuje decyzję o rezygnacji z dalszej współpracy, pracodawca  w zdecydowanej większości sytuacji rozwiązując umowę o pracę z pracownikiem jest zobowiązany do przedstawienia uzasadnienia . Dlatego tak ważne jest, aby decyzja o nawiązaniu współpracy etatowej była decyzją przemyślaną i dlatego tak ważne jest, aby wybrany został kandydat/ kandydatka w największym stopniu spełniający wymagania niezbędne do jak najlepszego wypełniania zawodowych obowiązków. To jest właśnie przestrzeń wymagań stawianych procesowi rekrutacji, której jakość nie powinna być oceniana tylko przez pryzmat dynamiki poszukiwań odpowiedniego kandydata ale również przez ocenę odroczoną w czasie i odnoszącą się do oceny nowo zatrudnionego pracownika przeprowadzanej po okresie próbnym a następnie po 6 czy 12 miesiącach od daty zatrudnienia.

Rekrutacja prowadzona przez osoby:

·       mające doświadczenie w prowadzeniu procesów rekrutacyjnych,

·       mające doświadczenie w zarządzaniu ludźmi,

·       rozumiejące uwarunkowania wynikające z kultury organizacyjnej Klienta

oraz w ścisłej współpracy z menadżerami znającymi daną branżę i organizację  dla której prowadzona jest rekrutacja  najlepsze rezultaty. 
Nasi eksperci są właśnie tymi, którzy potrafią  skutecznie pomóc naszym korporacyjnym i instytucjonalnym Klientom w przeprowadzeniu rekrutacji na etat. Mogą pochwalić się przeprowadzeniem  kilku tysięcy spotkań rekrutacyjnych w prawie tysiącu rekrutacji etatowych na różne stanowiska (menadżerskie, sprzedażowe, eksperckie) w różnych branżach naszej gospodarki.

Rekrutacje etatowe dla naszych Klientów przeprowadzamy w oparciu o umowę i konkretne zamówienia, których szczegóły doprecyzowujemy na spotkaniu z Klientem.