Aktualne szkolenia

Badanie kultury organizacyjnej

 Kultura organizacyjna czyli...
 "kolektywny fenomen podzielany przez ludzi , którzy żyją lub żyli razem w tej samej organizacji" [G. Hofsed] 
albo inaczej 

  • zaprogramowany sposób myslenia, mający swe odbicie w zachowaniu się członków danej organizacji;
  • praktyki/zasady działania w danej organizacji, które między innymi:
    • mają postać formalnych bądź nei wzorów - ale są powtarzalne i traktowane jako obowiązujące..
    • wywodzą się z określonych i podzielanych wartości;
    • są tym, czego muszą się nauczyć i do czego muszą się dopasować nowo przyjmowani członkowie organizacji 
Organizacje/ firmy na różnych etapach swojego zycia i w obliczu różnych wyzwań decydują się na świadome kształtowanie kultury organizacyjnej. Najczęstszym impulsem do podejmowania decyzji o konieczności zmiany normatywnego modelu kultury organizacyjnej są połaczenia dwóch lub więcej odmiennych kulturowo organizacji, wdrażanie nowych sposobów prowadzenia działań sprzedażowych czy operacyjnych. Spójność koncepcji nowych zasad działania z kierunkiem zmian kultury organizacyjnej często decyduje o efektywności wdrożenia nowych sposobów działania organizacji. 
Nasi eksperci posiadają wieloletnie doświadczenie w diagnozowaniu kultury organizacyjnej, wspólpracy z Właścicielami i Zarządami w określaniu optymalnego modelu kultury organizacyjnej oraz w rekomendowaniu działań, których realizacja powinna zapewnić wdrożenie przyjętego modelu kultury organizacyjnej.