PROJEKT - PRACA NA NOWO

  Projekt „Praca na nowo” nr RPLD -10.02.02–10–A001/17 Projekt realizowany w ramach X Osi Priorytetowej Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie Działanie X.2.... Czytaj dalej