zamówienai

PROJEKT - MAM POWER !

ROZEZNANIE RYNKU – nr 13/RR/1.2.1/2022 z dnia 08.11.2022 Asesor Ewaluacja i Rozwój Balcerzak Sławomir realizujący projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach... Czytaj dalej

PROJEKT - AKTYWNI OD DZIŚ

APYTANIE O CENĘ   nr 12/CAT/2023 z dnia 06.03.2023  dotyczące usługi cateringu w ramach realizacji projektu „AKTYWNI OD DZIŚ” IX Oś Priorytetowa: Wspieranie włączenia społecznego i walka z... Czytaj dalej

PROJEKT - AKTYWNOŚĆ TWOJĄ SZANSĄ

  ZAPYTANIE O CENĘ nr 01/A_ATS/RPO_WM/2018 z dnia 7.10.2018 dotyczące przeprowadzenia indywidualnych spotkań z psychologiem w ramach realizacji projektu "Aktywność twoją szansą" IX Oś... Czytaj dalej

PROJEKT - STOP WYKLUCZENIU

ZAPYTANIE O CENĘ nr 14/A_SW/RPO_WM/2019 z dnia 13.12.2019 r. dotyczące przeprowadzenia pośrednictwa pracy  w ramach  realizacji projektu "Stop wykluczeniu"  IX Oś Priorytetowa:... Czytaj dalej