Aktualne szkolenia

 Asesor Ewaluacja i Rozwój Balcerzak Sławomir realizujący projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 nr umowy RPPM. 05,05.00-22-0046/16-00 pn. „Specjaliści ICT w województwie pomorskim” zaprasza do złożenia oferty na realizację następujących  zadań:

Rozeznanie rynku nr 01_1/ICT/5.5/2019
z dnia 4.04.2019
dotyczące : 

Zakupu i dostarczenia dedykowanych podręczników do szkoleń realizowanych zgodnie z sylabusem obejmującym zakres programowy odpowiadający Certyfikacji Microsoft obejmującej Ms Word, Ms Excel, Ms Power Point w liczbie 104 sztuk
Termin zgłaszania oferty upływa 10.04.2019r.
1. Zapytanie 
2
. Formularz ofertyZapytanie ofertowe nr 05/ICT/5.5/2017
z dnia 10.10.2017
dotyczące : 

Zorganizowania i przeprowadzenia, dla Uczestników Projektu, certyfikowanych egzaminów zewnętrznych IC3 oraz MOS i wydanie Certyfikatów potwierdzających zdobycie kompetencji zgodnych ze standardem – odpowiednio: DIGCOMP i Microsoft.

  1. Zapytanie 
  2. Załącznik 1
  3. Załącznik 2
  4. Załącznik 3
  5. Załącznik 4
  6. Załącznik 5
  
Rozeznanie rynku nr 03_3/ICT/5.5/2017
z dnia 19.09.2017
dotyczące : 

Zakupu i dostarczenia dedykowanych podręczników do szkoleń realizowanych zgodnie z sylabusem obejmującym zakres programowy odpowiadający Certyfikacji Microsoft obejmującej Ms Word, Ms Excel, Ms Power Point w liczbie 104 sztuk
  1. Zapytanie 
  2. Załącznik 
  


Rozeznanie rynku nr 04_2/ICT/5.5/2017
z dnia 14.09.2017
dotyczące : 

Zakupu i dostarczenia:

1.   500 papierowych teczek z gumką o formacie A4 gramatura co najmniej 250 g/m2, Wewnątrz trzy klapki zabezpieczające dokumenty przed wypadnięciem;
2.   500 
pendrivów - pamięci USB 
3.    500 długopisów 
4.    500  notesów/brulionów w formacie A5 
        1. Zapytanie 
         2. Załącznik nr 1Rozeznanie rynku nr 03_2/ICT/5.5/2017
z dnia 13.09.2017
dotyczące : 

Zakupu i dostarczenia dedykowanych podręczników do szkoleń realizowanych zgodnie z:

1. sylabusem IC3, obejmującym wszystkie 21 kompetencji z 5 obszarów zgodnie z Ramą Kompetencji Cyfrowych DIGCOMP, dla poziomu podstawowego w liczbie 252 sztuk
2. sylabusem IC3 obejmującym wszystkie 21 kompetencji z 5 obszarów zgodnych z Ramą Kompetencji Cyfrowych DIGCOMP dla poziomu średniozaawansowango w liczbie 144 sztuk
3.sylabusem obejmującym zakres programowy odpowiadający Certyfikacji Microsoft obejmującej Ms Word, Ms Excel, Ms Power Point w liczbie 104 sztuk
1. Zapytanie ofertowe
2. Załącznik

Rozeznanie rynku nr 04/ICT/5.5/2017
z dnia 06.09.2017  -zakończone
dotyczące : 

Zakupu i dostarczenia:
1.   500 papierowych teczek z gumką o formacie A4 gramatura co najmniej 250 g/m2, Wewnątrz trzy klapki zabezpieczające dokumenty przed wypadnięciem;
2.   500 
pendrivów - pamięci USB oznakowanych logami projektu ,
3.    500 długopisów z wygrewarowanymi logami projektu
4.    500  notesów/brulionów w formacie A5  oznakowanych logami projektu

 I Zapytanie 
 II
 Załącznik 
Rozeznanie rynku nr 03/ICT/5.5/2017
z dnia 06.09.2017 -
brak ofert, powtórzone
dotyczące : 

Zakupu i dostarczenia dedykowanych podręczników do szkoleń realizowanych zgodnie z:

1. sylabusem IC3, obejmującym wszystkie 21 kompetencji z 5 obszarów zgodnie z Ramą Kompetencji Cyfrowych DIGCOMP, dla poziomu podstawowego w liczbie 252 sztuk
2. sylabusem IC3 obejmującym wszystkie 21 kompetencji z 5 obszarów zgodnych z Ramą Kompetencji Cyfrowych DIGCOMP dla poziomu średniozaawansowango w liczbie 144 sztuk
3.sylabusem obejmującym zakres programowy odpowiadający Certyfikacji Microsoft obejmującej Ms Word, Ms Excel, Ms Power Point w liczbie 104 sztuk
1. Zapytanie
2. Załącznik 


 

  Wynajem pomieszczeń na realizację szkoleń komputerowych przygotowujących do egzaminu IC3 lub MOS oraz zapewnienie cateringu podczas realizacji szkoleń weekendowych 
    z dnia 30.08.2017
  1. Zapytanie ofertowe
  2. Załącznik nr1
  3. Załącznik nr 2
  4. Załącznik nr 3

 Przeprowadzenie szkoleń komputerowych przygotowujących do egzaminu IC3 oraz MOS. 
 z dnia 23.08.2017

   
Przeprowadzenie szkoleń komputerowych przygotowujących do egzaminu IC3 oraz MOS. 
                                                                     z dnia 22.08.2017 - anulowane dnia 23 .08.2017
  1. Zapytanie ofertowe
  2. Załącznik nr 1
  3. Załącznik nr2 
  4. Załącznik nr 3 
  5. Załącznik nr 4
   6. Załącznik nr5 
   7. Załącznik nr 6 
   8. Załącznik nr 7
   9. Załącznik nr 8
 Przeprowadzenie szkoleń komputerowych przygotowujących do egzaminu IC3 oraz MOS.  
                                                                                              z dnia 26.07.2017
 1. Zapytanie ofertowe
 2. Załącznik nr 1
 3. Załącznik nr 2
 4.. Załącznik nr 3
 5. Załącznik nr 4
 6. Załącznik nr 5 
 7. Załącznik nr 6
8. Załącznik nr 7

SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

PROCEDURA WYBORU WYKONAWCY USŁUGI

zorganizowanie i przeprowadzenie, dla Uczestników Projektu, certyfikowanych egzaminów zewnętrznych IC3 oraz MOS i wydanie Certyfikatów potwierdzających zdobycie kompetencji zgodnych ze standardem – odpowiednio: DIGCOMP i Microsoft

w ramach projektu pt. „Specjaliści ICT w województwie pomorskim” nr RPPM. 05.05.00-22-0046/16

Termin składania wyceny do 14.08.2017r.
PROCEDURA WYBORU WYKONAWCY USŁUGI

SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

PROCEDURA WYBORU WYKONAWCY USŁUGI PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ ICT w ramach projektu pt. „Specjaliści ICT w województwie pomorskim” nr RPPM. 05.05.00-22-0046/16

 Termin składania wyceny do 14.08.2017r.

Procedura wyboru wykonawcy