Aktualne szkolenia

ROZEZNANIE RYNKU – nr 13/RR/1.2.1/2022
z dnia 08.11.2022

Asesor Ewaluacja i Rozwój Balcerzak Sławomir realizujący projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, pn. „Mam POWER !”, nr umowy POWR.01.02.01-0046/20, zaprasza do złożenia oferty na:
Organizacja i przeprowadzenie szkolenia zawodowego z zakresu 
„Operator koparka-ładowarka klasy III
 ”, dla 8 Uczestników Projektu

 Termin składania ofert do 15.11.2022 o godz. 12.00
 1. Zapytanie ofertowe
 
2. Formularz oferty
 
3. Załącznik_program szkolenia 


ROZEZNANIE RYNKU – nr 12/RR/1.2.1/2022

z dnia 08.11.2022

Asesor Ewaluacja i Rozwój Balcerzak Sławomir realizujący projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, pn. „Mam POWER !”, nr umowy POWR.01.02.01-0046/20, zaprasza do złożenia oferty na:
Organizacja i przeprowadzenie szkolenia zawodowego z zakresu 
„Spawanie metodą TIG 141”, dla 4 Uczestników Projektu

 Termin składania ofert do 15.11.2022 o godz. 12.00
 1. Zapytanie ofertowe 
 2. Formularz oferty 
 3 Załącznik _program szkolenia ROZEZNANIE RYNKU – nr 11/RR/1.2.1/2022
z dnia 25.08.2022

 Asesor Ewaluacja i Rozwój Balcerzak Sławomir realizujący projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, pn. „Mam POWER !”, nr umowy POWR.01.02.01-0046/20, zaprasza do złożenia oferty na:
Organizacja i przeprowadzenie szkolenia zawodowego z zakresu 
„Operator wózka jezdniowego”, dla 5 Uczestników Projektu

 Termin składania ofert do 29.08.2022
 
1 Zapytanie ofertowe
 2. Formularz oferty

 


ROZEZNANIE RYNKU – ZAPYTANIE O CENĘ nr 10/2022/IPD/POWER
z dnia 24.06.2022

W związku z realizacją projektu „Mam POWER !” (zwanego dalej Projektem) w ramach Osi priorytetowej I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 zapraszamy Państwa do złożenia oferty cenowej na realizację usługi:

1. Identyfikacji potrzeb, diagnozowania możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, identyfikacji stopnia oddalenia od rynku pracy, w tym opracowanie Indywidualnego Planu Działania.
2. Poradnictwa zawodowego
Termin składania ofert -27.06.2022r. do godziny 12.00
 1. Zapytanie ofertowe 
 
2. Formularz oferty


ROZEZNANIE RYNKU – nr 9/RR/1.2.1/2022
z dnia 16.03.2022
 Asesor Ewaluacja i Rozwój Balcerzak Sławomir realizujący projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, pn. „Mam POWER !”, nr umowy POWR.01.02.01-0046/20, zaprasza do złożenia oferty na:
Organizacja i przeprowadzenie szkolenia zawodowego z zakresu 
„Kierowca wózka jezdniowego”, dla 3 Uczestników Projektu

 

Termin składania ofert do 18.03.2022 do godz. 15.00
 1. Zapytanie ofertowe
 
2. Formularz oferty 


ROZEZNANIE RYNKU – nr 8/RR/1.2.1/2022
z dnia 11.02.2022
 Asesor Ewaluacja i Rozwój Balcerzak Sławomir realizujący projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, pn. „Mam POWER !”, nr umowy POWR.01.02.01-0046/20, zaprasza do złożenia oferty na:
Organizacja i przeprowadzenie szkolenia zawodowego z zakresu 
„Operator wózka widłowego”, dla 1 Uczestnika Projektu

 

Termin składania ofert do 12.02.2022 do godz. 13.00
1. Zapytanie 
 2. Formularz oferty


ROZEZNANIE RYNKU – nr 7/RR/1.2.1/2022/
z dnia 7.02.2022
 Asesor Ewaluacja i Rozwój Balcerzak Sławomir realizujący projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, pn. „Mam POWER !”, nr umowy POWR.01.02.01-0046/20, zaprasza do złożenia oferty na:
Organizacja i przeprowadzenie szkolenia zawodowego z zakresu 
„Pracownik administracyjno-biurowy z obsługa klienta”, dla 1 Uczestnika Projektu


Termin składania ofert do 9.02.2022 do godz. 13.00

 1. Zapytanie 
 
2. Formularz oferty 


ROZEZNANIE RYNKU – nr 6/RR/1.2.1/2021/
z dnia 29.01.2022
 Asesor Ewaluacja i Rozwój Balcerzak Sławomir realizujący projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, pn. „Mam POWER !”, nr umowy POWR.01.02.01-0046/20, zaprasza do złożenia oferty na:
Organizacja i przeprowadzenie szkolenia zawodowego z zakresu 
„Pracownik gospodarczy”, dla 1 Uczestniczki Projektu


Termin składania ofert  1.02.2022 do godz.13.00
1, Zapytanie 
2
. Formularz ofertyROZEZNANIE RYNKU – nr 5/RR/1.2.1/2021/
z dnia 6.12.2021

 Asesor Ewaluacja i Rozwój Balcerzak Sławomir realizujący projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, pn. „Mam POWER !”, nr umowy POWR.01.02.01-0046/20, zaprasza do złożenia oferty na:
Organizacja i przeprowadzenie szkolenia zawodowego z zakresu 
„Opiekunka dziecięca”, dla 1 Uczestniczki Projektu

Termin składania ofert 13.12.2021
 1. Zapytanie 
2
. Formularz ofertyROZEZNANIE RYNKU – nr 4/RR/1.2.1/2021/
z dnia 6.12.2021
 Asesor Ewaluacja i Rozwój Balcerzak Sławomir realizujący projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, pn. „Mam POWER !”, nr umowy POWR.01.02.01-0046/20, zaprasza do złożenia oferty na:
Organizacja i przeprowadzenie szkolenia zawodowego z zakresu „Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej”, dla 1 Uczestniczki Projektu

Termin składania ofert 10.12.2021
 1. Zapytanie 
 2. Formularz ofertowy

ROZEZNANIE RYNKU – nr 3/RR/1.2.1/2021/
z dnia 6.12.2021

  

W związku z realizacją projektu „Mam POWER !” (zwanego dalej Projektem) w ramach Osi priorytetowej I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 zapraszamy Państwa do złożenia oferty cenowej na realizację usługi:

1. Identyfikacji potrzeb, diagnozowania możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, identyfikacji stopnia oddalenia od rynku pracy, w tym opracowanie Indywidualnego Planu Działania.
2. Poradnictwa zawodowego

Termin składania ofert -9.12.2021
1. Zapytanie ofertowe
2. Formularz oferty


ROZEZNANIE RYNKU – ZAPYTANIE O CENĘ nr 2/2021/IPD/POWER
z dnia 12.10.2021

W związku z realizacją projektu „Mam POWER !” (zwanego dalej Projektem) w ramach Osi priorytetowej I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 zapraszamy Państwa do złożenia oferty cenowej na realizację usługi:

1. Identyfikacji potrzeb, diagnozowania możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, identyfikacji stopnia oddalenia od rynku pracy, w tym opracowanie Indywidualnego Planu Działania.
2. Poradnictwa zawodowego
Termin składania ofert -14.10.2021
Zapytanie ofertowe
F
ormularz ofertowy

 ROZEZNANIE RYYNKU 1/RR/1.2.1./2021
z dania 6.10.2021
Asesor Ewaluacja i Rozwój Balcerzak Sławomir realizujący projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Fundusz Społeczego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, pn "Mam POWER!" , nr umowy POWR.01.02.01-0046/20 , zaprasza do złożenia oferty na:
Organizacja i przeprowadzenie szkolenia zawodowego z zakresu "Animator czasu wolengo"
dla 3 Uczestniczek Projektu
Termin składania ofert - 11.10.2021
 Zapytanie ofertowe 

ROZEZNANIE RYNKU – ZAPYTANIE O CENĘ nr 1/2021/IPD/POWER
z dnia 10.05.2021
W związku z realizacją projektu „Mam POWER !” (zwanego dalej Projektem) w ramach Osi priorytetowej I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 zapraszamy Państwa do złożenia oferty cenowej na realizację usługi:

 1. Identyfikacji potrzeb, diagnozowania możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, identyfikacji stopnia oddalenia od rynku pracy, w tym opracowanie Indywidualnego Planu Działania
2. Poradnictwa zawodowego
Termin składania ofert - 12.05.2021
Zapytanie ofertowe
F
ormularz ofertowy