Aktualne szkolenia

 

ZAMÓWIENIA


W związku z realizacją projektu pt.” Nowy zawód nowe szanse " w ramach Poddziałania 10.02.02 Regionalnego Programu Operacyjnego Województw Łódzkiego(RPO WŁ) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego o zapraszamy do złożenia oferty dot. przeprowadzenia indywidualnego doradztwa zawodowego wraz z opracowaniem IPD.
Termin składania ofert upływa 19 listopada 2016roku
Doradztwo indywidualne
Formularz oferty - doradztwo indywidualne

W związku z realizacją projektu pt.” Nowy zawód nowe szanse  " w ramach Poddziałania 10.02.02 Regionalnego Programu Operacyjnego Województw Łódzkiego(RPO WŁ) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zapraszamy do złożenia oferty dot.
przeprowadzenia grupowych zajęć z zakresu doradztwa zawodowego.
Termin składania ofert upływa 19 listopada 2016roku 

Doradztwo grupowe 
Formularz oferty - doradztwo grupowe 
 
W związku z realizacją projektu pt.” Nowy zawód nowe szanse " w ramach Poddziałania 10.02.02 Regionalnego Programu Operacyjnego Województw Łódzkiego(RPO WŁ) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zapraszamy do złożenia oferty dot. przeprowadzenia
usługi cateringowej.
Termin składania ofert upływa 19 listopada 2016 roku
Usługa cateringowa 
Formularz oferty - catering

W związku z realizacją projektu pt.” Nowy zawód nowe szanse " w ramach Poddziałania 10.02.02 Regionalnego Programu Operacyjnego Województw Łódzkiego(RPO WŁ) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zapraszamy do złożenia oferty dot. wynajmu sal.
Termin składania ofert upływa 19 listopada 2016 roku
Wynajem sal
Formularz oferty - Wynajem sal

W związku z realizacją projektu pt.” Nowy zawód nowe szanse " w ramach Poddziałania 10.02.02 Regionalnego Programu Operacyjnego Województw Łódzkiego(RPO WŁ) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zapraszamy do złożenia oferty na pracę świadczoną przez pośrednika pracy.
Termin składania ofert upływa 8 stycznia 2017 roku

Pośrednictwo pracy
Formularz oferty

W związku z realizacją projektu pt.” Nowy zawód nowe szanse " w ramach Poddziałania 10.02.02 Regionalnego Programu Operacyjnego Województw Łódzkiego(RPO WŁ) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zapraszamy do złożenia oferty dot. wynajmu sali.
Termin składania ofert upływa 14 stycznia 2017r.


Rozeznanie rynku
Formularz oferty


W związku z realizacją projektu pt.” Nowy zawód nowe szanse " w ramach Poddziałania 10.02.02 Regionalnego Programu Operacyjnego Województw Łódzkiego(RPO WŁ) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zapraszamy do złożenia oferty dot. wynajmu sali.
Termin składania ofert upływa 15 marca 2017r.

Rozeznanie rynku
Formularz oferty

W związku z realizacją projektu pt.” Nowy zawód nowe szanse " w ramach Poddziałania 10.02.02 Regionalnego Programu Operacyjnego Województw Łódzkiego(RPO WŁ) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zapraszamy do złożenia oferty dot. wynajmu sali.
Termin składania ofert upływa 12 kwietnia 2017r.

Rozeznanie rynku
Formularz oferty
Modyfikacja
Rozeznanie rynku modyfikacja


W związku z realizacją projektu pt.” Nowy zawód nowe szanse " w ramach Poddziałania 10.02.02 Regionalnego Programu Operacyjnego Województw Łódzkiego(RPO WŁ) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zapraszamy do złożenia oferty dot. przeprowadzenia usługi cateringowej
.
Termin składania ofert upływa 12 kwietnia 2017 roku


Rozeznanie rynku
Formularz oferty
Modyfikacja
Rozeznanie rynku modyfikacja

W związku z realizacją projektu pt.” Nowy zawód nowe szanse " w ramach Poddziałania 10.02.02 Regionalnego Programu Operacyjnego Województw Łódzkiego(RPO WŁ) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego o zapraszamy do złożenia oferty dot. przeprowadzenia indywidualnego doradztwa zawodowego wraz z opracowaniem IPD.
Termin składania ofert upływa 09 kwietnia 2017 r.

Indywidualne doradztwo
Formularz oferty

W związku  z realizacją projektu pt. Nowy zawód nowe szanse" w ramach Poddziałania 10.02.02 RPO WŁ współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach funduszu EFS zapraszamy do złożenie oferty dot. przeprowadzenia indywidualnego doradztwa zawodowego wraz z opracowaniem IPD. Termin składania ofert upływa 11 pażdziernika 2017 roku.
Rozeznanie rynku _I ndywidualne doradztwo zawodowe
Formularz oferty

W związku  z rrealizacją projektu pt. Nowy zawód nowe szanse" w ramach Poddziałania 10.02.02 RPO WŁ współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach funduszu EFS zapraszamy do złożenia ofert na świadczenie usług cateringu . 
Termin składania ofert upływa  12 października 2017 roku.
 1. Rozeznanie rynku
 
2. Formularz oferty


W związku z realizacją projektu zapraszamy do złożenia oferty na prowadzenie indywidualnego doradztwa zawodowego wraz z opracowaniem IPD. Termin składania ofert upływa 31.10.2017 roku
1/ Rozeznanie rynku
2/ Formularz oferty

W związku z realizacją projektu pt.” Nowy zawód nowe szanse " w ramach Poddziałania 10.02.02 Regionalnego Programu Operacyjnego Województw Łódzkiego(RPO WŁ) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego o zapraszamy do złożenia oferty dot. przeprowadzenia indywidualnego doradztwa psychologicznego wraz z zapewnieniem sal do w/w doradztwa
Termin składania ofert upływa  8.01.2018
1. Zapytanie ofertowe
2. Załącznik - formularz ofertowy

W związku z realizacją projektu pt.” Nowy zawód nowe szanse " w ramach Poddziałania 10.02.02 Regionalnego Programu Operacyjnego Województw Łódzkiego(RPO WŁ) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego o zapraszamy do złożenia oferty dot.realizacji niżej opisanej usługi cateringowej 
Termin składania ofert upływa 17.04.2018
1. Zapytanie ofertowe
 
2. Załącznik - formularz ofertowy