Aktualne szkolenia

 Asesor Ewaluacja i Rozwój Balcerzak Sławomir realizujący projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020 nr umowy RPWM10.02.00-28-0098/17  pn. „Nowe możliwości na sukces zawodowy” zaprasza do złożenia oferty na realizację następującego zadania:

Przeprowadzenia indywidualnych  spotkań  dla  Uczestniczek/ Uczestników projektu "Nowe możliwośći na sukces zawodowy" z doradca zawodowym - powiat lidzbarski  z dnia 4.08.2018

 1. Rozeznanie rynku 
  2. Formularz oferty

 

 
Przeprowadzenie indywidualnych spotkan dla Uczestniczek/ Uczestników  projektu „Nowe możliwości na sukces zawodowy” z doradcą zawodowym - powiat lidzbark  z dnia 25 czerwca 2018 
Termin składania ofert upływa 29 czerwca 2018r.
1. Rozeznanie rynku
2. Formularz oferty
Zapytanie anulowane 28.06.2018


Zapewnienie cateringu podczas realizacji szkoleń zawodowych podczas realizacji  projektu „Nowe możliwości na sukces zawodowy” w miejscowości LIdzbark Warmiński z dnia 24 maja 2018  
Termin składania ofert upływa 28 maja 2018r.
 

Zapewnienie cateringu podczas realizacji szkoleń zawodowych podczas realizacji  projektu „Nowe możliwości na sukces zawodowy” w miejscowości LIdzbark Warmiński
z dnia 25 kwietnia 2018  

Przeprowadzenie zindywidualizowanego pośrednictwa pracy dla Uczestników/ Uczestniczek  projektu „Nowe możliwości na sukces zawodowy” w powiecie nidzickim

z dnia 30 listopada 2017  - zapytanie ofertowe zostało przedłużone do dnia 19.12.2017

1.Zapytanie ofertowe 
2
. Załącznik nr1


Przeprowadzenie zindywidualizowanego pośrednictwa pracy dla Uczestników/ Uczestniczek  projektu „Nowe możliwości na sukces zawodowy” w powiecie lidzbarskim.

z dnia 30 listopada 2017 -zapytanie ofertowe zostało przedłużone do dnia 19.12.2017

1.Zapytanie ofertowe 
2. Załącznik nr1


Wynajmu pomieszczeń podczas realizacji projektu „Nowe możliwości na sukces zawodowy” oraz zapewnienia cateringu podczas realizacji szkoleń zawodowych.

z dnia 10 listopada 2017

1.Zapytanie ofertowe 
2
. Załącznik nr1
3. Załącznik nr 2
4. Załącznik nr 3
Przeprowadzenia szkolenia zawodowego "Pracownik Biurowy "  dla  12 Uczestniczek/ Uczestników projektu 
„Nowe  możliwości na sukces zawodowy” 
 z dnia 10 listopada 2017


 Przeprowadzenia szkolenia zawodowego "Pomoc kuchenna"  dla  12 Uczestniczek/ Uczestników projektu 
„Nowe  możliwości na sukces zawodowy” 
 z dnia 24 października 2017


 Przeprowadzenia indywidualnych  spotkań  dla  Uczestniczek/ Uczestników projektu 
„Nowe  możliwości na sukces zawodowy” 
z doradcą zawodowym -powiat nidzicki
 z dnia 27 września 2017
Informujemy że zapytanie o cenę dot. indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym zostało przedłużone do 5.10.2017r.


 Przeprowadzenia indywidualnych  spotkań  dla  Uczestniczek/ Uczestników projektu 
„Nowe  możliwości na sukces zawodowy” 
z doradcą zawodowym -powiat lidzbarski
 z dnia 27 września 2017 Przeprowadzenia szkoleń komputerowych  przygotowujących do egzaminu certyfikującego IC3  wraz z certyfikacja dla  44 Uczestniczek/ Uczestników projektu 
„Nowe  możliwości na sukces zawodowy” 
 z dnia 22 września 2017

 Przeprowadzenia szkolenia zawodowego "Pomoc kuchenna"  dla  12 Uczestniczek/ Uczestników projektu 
„Nowe  możliwości na sukces zawodowy” 
 z dnia 21 września 2017

 Przeprowadzenia indywidualnych  spotkań  dla  Uczestniczek/ Uczestników projektu 
„Nowe  możliwości na sukces zawodowy” 
z doradcą zawodowym
 z dnia 19 września 2017


Przeprowadzenia indywidualnych spotkań z psychologiem 
w ramach realizacji projektu 
„Nowe  możliwości na sukces zawodowy” 
z dnia 14 września 2017
 Przeprowadzenia indywidualnych  spotkań 72 Uczestniczek/ Uczestników projektu 
„Nowe  możliwości na sukces zawodowy” 
z doradcą zawodowym
 z dnia 14 września 2017 anulowano

 
 
 

Przeprowadzenia zindywidualizowanego pośrednictwa pracy  
dla 72 Uczestniczek/Uczestników  projektu „Nowe  możliwości na sukces zawodowy” 

z dnia 14 września 2017


1. Zapytanie 
2. załącznik do zapytania 
 

Przeprowadzenia indywidualnych spotkań z psychologiem
w ramach realizacji projektu
„Nowe  możliwości na sukces zawodowy”
 
z dnia 31 sierpnia 2017 - zakończona nierozstrzygnięta

  1. Załącznik 

Przeprowadzenia indywidualnych 72 Uczestniczek/ Uczestników projektu
„Nowe  możliwości na sukces zawodowy”
z doradcą zawodowym.
 
z dnia 31 sierpnia 2017 - zakończona nierozstrzygnięta

Przeprowadzenia zindywidualizowanego pośrednictwa pracy  
dla 72 Uczestniczek/Uczestników  projektu „Nowe  możliwości na sukces zawodowy” 

z dnia 31 sierpnia 2017 -zakończona nierozstrzygnięta

Wynajmu pomieszczeń podczas realizacji projektu „Nowe możliwości na sukces zawodowy” oraz zapewnienia cateringu podczas realizacji szkoleń zawodowych.

z dnia 30 sierpnia 2017

1.Zapytanie ofertowe 
2
. Załącznik nr1
3. Załącznik nr 2
4
. Załącznik nr 3