Aktualne szkolenia

ZAPYTANIE O CENĘ

nr 07/AEiR/RPO WiM/2019

z dnia 7.05.2019

Zamówienie dotyczy:  przeprowadzenia indywidualnego pośrednictwa pracy w powiecie lidzbarskim w ramach projektu  "Nowe możliwości na sukces zawodowy".

termin przesłania ofert  do 10.05.2019 r.
1. Zapytanie o cenę
2
. Formularz ofertowyZAPYTANIE O CENĘ
nr 05/AEiR/RPO WiM/2019
z dnia  18.03.2019

Zapewnienia cateringu podczas realizacji szkoleń zawodowych podczas realizacji projektu „Nowe możliwości na sukces zawodowy” .

Termin składania ofert do końca dnia 21.03.2019 
1. Zapytanie o cenę
2
. Formularz ofertowy


Asesor Ewaluacja i Rozwój Balcerzak Sławomir realizujący projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020 nr umowy RPWM10.02.00-28-0098/17  pn. „Nowe możliwości na sukces zawodowy” zaprasza do złożenia oferty na realizację następującego zadania:

ZAPYTANIE O CENĘ

nr 01/AEiR/RPO WiM/2019

z dnia 10.02.2019

Zamówienie dotyczy:  przeprowadzenia indywidualnych spotkań z psychologiem  "Nowe możliwości na sukces zawodowy".

termin przesłania ofert 14.02.2019 do godz. 12.00
1. Zapytanie
2
. Formularz oferty

ZAPYTANIE O CENĘ

nr 04/AEiR/RPO WiM/2019

z dnia 26.01.2019

"Wynajm pomieszczeń podczas realizacji projektu "Nowe możliwości na sukces zawodowy".

termin przesłania ofert do końca dnia 28.01.2019

1. Zapytanie o cenę
2
. Załącznik nr 1
3
.Załącznik nr2 

ZAPYTANIE O CENĘ
nr 03/AEiR/RPO WiM/2019
z dnia 26.01.2019

Zapewnienia cateringu podczas realizacji szkoleń zawodowych i komputerowych podczas realizacji projektu „Nowe możliwości na sukces zawodowy” .

Termin składania ofert do końca dnia 28.01.2019
1. Zapytanie o cenę 
2.Załącznik 1
3
. Załącznik 2


Przeprowadzenia indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym
w ramach realizacji projektu 
„Nowe  możliwości na sukces zawodowy”
 
z dnia 24.01.2019

Przeprowadzenia indywidualnych spotkań z psychologiem 
w ramach realizacji projektu 
„Nowe  możliwości na sukces zawodowy”
 
z dnia 24.01.2019