PROJEKT - NOWY ZAWÓD NOWE SZANSE

PROJEKT - NOWY ZAWÓD NOWE SZANSE Projekt realizowany w ramach X Osi Priorytetowej Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie Działanie X.2. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw,... Czytaj dalej