Nowe możliwości na sukces zawodowy

ZAPYTANIE O CENĘ nr 01/AEiR/RPO WiM/2020 z dnia 29.02.2020 Zamówienie dotyczy:  przeprowadzenia indywidualnego pośrednictwa pracy w powiecie lidzbarskim w ramach projektu  "Nowe możliwości na... Czytaj dalej

PROJEKT_ TWÓJ SUKCES W TWOICH RĘKACH

ZAPYTANIE O CENĘ 46/A_TSTR/RPO WM/2020 z dnia 18.08.2021r. dotyczące przeprowadzenia warsztatów dotyczących Treningu Umiejętności Społecznych wraz zapewnieniem sali i cateringu w m. Kozłowo w ramach... Czytaj dalej