Aktualne szkolenia

 ZAMÓWIENIA
1/ W związku z realizacją projektu pt.” Szansa na nowy start " w ramach Działania 9.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego (RPO WL) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zapraszamy do złożenia oferty dot. wynajmu sal.
Termin składania ofert upływa 8 marca 2017r.
Wynajem sal
Formularz oferty - Wynajem sal

2/ W związku z realizacją projektu pt.” Szansa na nowy start " w ramach Działania 9.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego(RPO WL) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zapraszamy do złożenia oferty dot. usługi cateringu
Termin składania ofert upływa 8 marca 2017r.
Usługa cateringu
Formularz oferty - catering

3/ W związku z realizacją projektu pt.” Szansa na nowy start " w ramach Działania 9.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego(RPO WL) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zapraszamy do złożenia oferty na członka Komisji Oceny Formularzy Rekrutacyjnych i członka Komisji Oceny Wniosków.
Termin składania ofert upływa 3 marca 2017r.
Ogłoszenie o naborze
Formularz aplikacyjny

5/ W związku z realizacją projektu pt.” Szansa na nowy start " w ramach Działania 9.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego (RPO WL) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zapraszamy do złożenia oferty na przeprowadzenie szkolenia.
Termin składania ofert upływa 21 marca 2017r.

Rozeznanie rynku

Zalaczniki d o oferty
Zalacznik nr 7 Program szkolenia
Rozeznanie rynku zmiany

6/ W związku z realizacją projektu pt.” Szansa na nowy start " w ramach Działania 9.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego(RPO WL) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zapraszamy do złożenia oferty dot. usługi cateringu.
Termin składania ofert upływa 22 kwietnia 2017r.

Usługa cateringu
Formularz oferty - catering

7/ W związku z realizacją projektu pt.” Szansa na nowy start " w ramach Działania 9.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego (RPO WL) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zapraszamy do złożenia oferty dot. wynajmu sal.
Termin składania ofert upływa 22 kwietnia 2017r.

Rozeznanie rynku
Formularz ofert 

8/ W związku z realizacją projektu pt.” Szansa na nowy start " w ramach Działania 9.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego (RPO WL) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zapraszamy do złożenia oferty dot. wynajmu sal i cateringu
Termin składania ofert upływa  10 maja 2017r.