DORADZTWO I KONSULTING
W naszej  ofercie usług świadczonych na rzecz naszych instytucjonalnych i korporacyjnych Klientów są usługi bezpośrednio związane z podnoszeniem efektywności działania możliwej do osiągnięcia dzięki wdrożeniu zmian związanych z zarządzaniem i organizacją pracy. 
O tym jakie rozwiązania docelowe będą tymi, których wdrożenie przyniesie najlepszy skutek dla organizacji Klienta, decyduje wiele aspektów, dlatego nasze propozycje rozwiązań poprzedzamy przeprowadzeniem analizy pozwalającej zidentyfikować rzeczywiste potrzeby zmian i dlatego oferujemy przeprowadzenie:
  • audytu efektywności struktury organizacyjnej i struktury zatrudnienia.
  • audytu kompetencji i potencjału kadry pracowniczej;
  • audytu systemu wynagradzania i rozwiązań formalno- prawnych obowiązujących w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi;
  • badania kultury organizacyjnej;


Badanie kultury organizacyjnej

  Kultura organizacyjna czyli ...  "kolektywny fenomen podzielany przez ludzi , którzy żyją lub żyli razem w tej samej organizacji" [G. Hofsed]  albo inaczej  zaprogramowany sposób... Czytaj dalej