POWRÓT

HRBP_OCENA OKRESOWA, PROJEKTOWA (ZADANIOWA) - główne narzędzie HR BUSINESS PARTNERA (moduł IV - programu)

  OCENA OKRESOWA, PROJEKTOWA (ZADANIOWA) - GŁÓWNE NARZĘDZIE HR BUSINESS PARTNERA

(MODUŁ IV- Programu "KOMPENDIUM WIEDZY HR BUSINESS PARTNERA")
 
 Program "Kompendium wiedzy HR Business Partnera" to kompleksowy program przygotwujący uczestników do pełnienia funkcji HR Business Partnerów w organizacjach działających w różnych branżach. Aby osiągnąć ten cel uczestnicy szkoleń nie tylko zdobywają wiedzę przekazywaną im w formie prezentacji , casów, przykładów wdrożonych rozwiązań, ale aktywnie biorą udział w warsztatach symulujących sytuacje i zadania z jakimi, w codziennej pracy, spotykają się HR Business Partnerzy.. W ciągu miesiaca po zakończeniu udziału w konkretnym  modułe , mogą również skorzytać z jednorazowej pomocy on-line w rowiazaniu konkretnego problemu związanego z tematem danego modułu.. Uczestnicy szkoleń wchodzących w skład programu "Kompendium Wiedzy HR Business Partnera" nabywają umiejtność samodzielnego przygotowywania rekomendacji działań, które powinny zwiększyć efektywność zarządzania zasobami ludzkimi w zespole za który odpowiadają i tym samym wspierać wspólpracujących z nimi menedżerów w osiąganiu celów biznesowych. . Program "Kompendium wiedzy HR Business Partnera jest programem adresującym pełne spectrum zagadnień związanych z pełnieniem funkcji HR Business Partnera,  kolejność opracowywania poszczególnych zagadnień nie jest przypadkowa , dlatego rekomendujemy, aby uczestnicy szkoleń realizowali program w zaprojektowanej kolejność. Doświadczenie uczy nas, że nie zawsze uczestnicy szkoleń otwartych mogą dostosować swoje plany zawodowe do proponowanego przez nas kalendarium szkoleń, dlatego przewidzieliśmy mozliwość realizacji programu również w  innej niż planowana kolejnosci modułów ale tylko dla osób, posiadających min. 1 rok doświadczenia w pracy na stanowisku specjalisty z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi. 
Program szkolenia "OCENA OKRESOWA, PROJEKTOWA (ZADANIĘDZIE  HR BUSINESS PARTNERA"(MODUŁ IV)
 
 1. Pozyskanie menedżera dla przygotowania i realizacji oceny okresowej dostosowanej do potrzeb jego zespołu. 
 2. Dostosowanie oceny okresowej do strategicznych celów organizacji i businessowych potrzeb danego zespołu, uwzględnienie:
 • wymagań wynikających z celów strategicznych (produkty, kompetencje, częstotliwość)
 • metod zarządzania, stylu i poziomu kierowania, autorytetu oceniających, poziomu wymagań, wieku pracowników,
 • spójności kluczowych kompetencji z pożądanymi zachowaniami organizacyjnymi i businessowymi,

3.      Dostosowanie oceny  poprojektowej (zadaniowej)  do :

 •  rodzaju realizowanych zadań/projektów
 •  strategicznych i operacyjnych celów biznesowych
 •  korelacji z oceną okresową

4.      Przeprowadzanie oceny okresowej i oceny poprojektowej (zadaniowej)

 •  uruchomienie procesu oceny
 • komunikacja w procesie oceny
 • informacje uzyskiwane z realizacji procesu oceny
Czas trwania: 2 dni /16 godzin/
Cena dla 1 uczest: 590 złotych netto
W cenę szkolenia wliczone są:
materiały szkoleniowe
imenny certyfikat ukończenia szkolenia
obiad, przerwy kawowe
po zakończeniu szkolenia jednorazowe eksperckie konslutacje on-line  w rozwiazaniu problemu związanego z zagadnieniami poruszanymina szkoleniu