O NAS
Asesor Ewaluacja i Rozwój posiada doświadczenie w realizacji projektów, które pomogły Pracownikom zwalnianym lub zagrożonym zwolnieniami w prekwalifikacji zawodowej, w zdobyciu nowych kompetencji, w odnalezieniu nowych wyzwań rozwojowych i zawodowych, a współpracującym z nami Pracodawcom pomogliśmy nie tylko w budowaniu lub utrzymaniu wizerunku Pracodawcy angażującego się w pomoc dla swoich Pracowników, ale również w pozyskaniu środków na finansowanie tej pomocy ujętej w dedykowane projekty outplacmentowe czy w doradztwo w zakresie Employer Brandingu. 
Nasi eksperci, dzięki wieloletniej praktyce, potrafią zaproponować dedykowane rozwiązania, które zwiększają zarówno finansową efektywność zarządzania zasobami ludzkimi jak i indywidualną satysfakcję Pracowników i Właścicieli. 
Nasza firma jest partnerem dla przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych oraz jednostek samorządu terytorialnego w pozyskiwaniu, zarządzaniu, rozliczaniu i ewaluacji grantów. W okresie 2009-2015 pozyskaliśmy dofinansowanie dla ponad 20 projektów "miękkich" i 7 inwestycyjnych.