Projekt " Specjaliści na rynku pracy"


Specjaliści na rynku pracy

  Projekt pt. Specjaliści na rynku pracy RPLD.09.01.01-10-B013/20     Cel główny projektu :   PODNIESIONA AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNO-ZAWODOWA 50osób (29K/21M w tym  5... Czytaj dalej