SZANSA NA NOWY START
Okres realizacji projektu: 1.02.2017 – 31.07.2018
Wartość projektu: 1 693 689,60 zł
Dofinansowanie : 1 609 005,12 zł
Celem głównym projektu jest wzrost aktywności zawodowej w zakresie przedsiębiorczości i samozatrudnienia przez 50 osób bez pracy, zarejestrowanych jako bezrobotne w wieku powyżej 30 r.ż. zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej i/lub utworzenie przedsiębiorstwa społecznego oraz utworzenie dodatkowych miejsc pracy dla innych osób w sektorze białej/zielonej gospodarki w woj. lubelskim.

NOWY ZAWÓD NOWE SZANSE
Okres realizacji projektu: 02.11.2016r. - 30.06.2018r.
 Wartość projektu: 1 206 866,52 zł
Dofinansowanie : 1 098 248,53 zł
Jest on skierowany do osób z terenu woj. łódzkiego, które utraciły pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy nie dłużej niż 6 m-cy przed przystąpieniem do projektu lub są przewidziane do zwolnienia lub zagrożone zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy.