W tej części naszego Portalu zamieszczamy ogólne informacje o zakresie prowadzonych przez Asesor Ewaluacja i Rozwój usług związanyądzania zasobami ludzkimi. Nasi eksperci mają wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów obejmujących pełen zakres działań z obszaru Human Resources, z Pracodawy z różnych branży oraz z organizacji o różnej wielkości i złożoności korzystali z ich pomocy w zwiększeniu efektywności zarządzania personelem, w dostosowaniu rozwiązań z tego zakresu do potrzeb i możliwości organizacji. Nasi eksperci pomagali wielu organizacjom, będącym w różnych fazach rozwoju  w budowaniu i utrzymaniu wizerunku Dobrego Pracodawcy, dabającego o interesy Właścicieli i Pracowników.