POWRÓT

HRBP_ KONCEPCJA I ZNACZENIE dla ORGANIZACJI HR BUSINESS PARTNERSTWA (moduł I - programu)

 KONCEPCJA I ZNACZENIE DLA ORGANIZACJI  HR BUSINESS PARTNERSTWA
(MODUŁ I - Programu "KOMPENDIUM WIEDZY HR BUSINESS PARTNERA")
Program "Kompendium wiedzy HR Business Partnera" to kompleksowy program przygotwujący uczestników do pełnienia funkcji HR Business Partnerów w organizacjach działających w różnych branżach. Aby osiągnąć ten cel uczestnicy szkoleń nie tylko zdobywają wiedzę przekazywaną im w formie prezentacji , casów, przykładów wdrożonych rozwiązań, ale aktywnie biorą udział w warsztatach symulujących sytuacje i zadania z jakimi, w codziennej pracy, spotykają się HR Business Partnerzy.. W ciągu miesiaca p
o zakończeniu udziału w konkretnym  modułe , mogą również skorzytać z jednorazowej pomocy on-line w rowiazaniu konkretnego problemu związanego z tematem danego modułu.. Uczestnicy szkoleń wchodzących w skład programu "Kompendium Wiedzy HR Business Partnera" nabywają umiejtność samodzielnego przygotowywania rekomendacji działań, które powinny zwiększyć efektywność zarządzania zasobami ludzkimi w zespole za który odpowiadają i tym samym wspierać wspólpracujących z nimi menedżerów w osiąganiu celów biznesowych. . Program "Kompendium wiedzy HR Business Partnera jest programem adresującym pełne spectrum zagadnień związanych z pełnieniem funkcji HR Business Partnera,  kolejność opracowywania poszczególnych zagadnień nie jest przypadkowa , dlatego rekomendujemy, aby uczestnicy szkoleń realizowali program w zaprojektowanej kolejność. Doświadczenie uczy nas, że nie zawsze uczestnicy szkoleń otwartych mogą dostosować swoje plany zawodowe do proponowanego przez nas kalendarium szkoleń, dlatego przewidzieliśmy mozliwość realizacji programu również w  innej niż planowana kolejnosci modułów ale tylko dla osób, posiadających min. 1 rok doświadczenia w pracy na stanowisku specjalisty z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi. 
Program szkolenia "KONCEPCJA I ZNACZENIE DLA ORGANIZACJI HR BUSINESS PARTNERSTWA"(MODUŁ I- Programu  "Kompendium wiedzy HR Business Partnera) 
 1. HR Business Partnerstwo jako wynik transformacji oczekiwań i priorytetów zarządzania zasobami ludzkimi.
 2.  Obowiązki, odpowiedzialność, uprawnienia i kluczowe kompetencje  HR Business Partnera w różnych organizacjach.
 3. Jak zrozumieć potrzeby Organizacji - zakres informacji i wiedzy niezbędny do zrozumienia biznesu; narzędzia wspomagające pozyskanie tych informacji:
  • cele strategiczne;
  • kluczowe: produkty/usługi, procesy, zasoby, klienci, partnerstwa, konkurencja;
  • wartości organizacji - diagnozowanie spójności między wartościmi deklarowanymi, a "żyjącymi" w organizacji;
  • kultura organizacyjna - diagnoza rodzaju kultury organizacyjnej, identyfikacja subkultur, style przywództwa w organizacji, wykorzystanie kultury organizacyjnej dla osiągnięcia sukcesu w projektowaniu i wdrażaniu rozwiązań z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi (komunikacja, motywacja, ocena, rozwój, zarządzanie zmianą),
  • strategia HR oraz operacjonalizacja głównych procesów zarządzania zasobami ludzkimi i ich transparnetność w organizacji
 4. Styl przywództwa i metody zarządzania menedżera współpracującego z HR Businsess Partnerem
Czas trwania: 2 dni /16 godzin/
Cena dla 1 uczest: 590 złotych netto
W cenę szkolenia wliczone są:
materiały szkoleniowe
imenny certyfikat ukończenia szkolenia
obiad, przerwy kawowe
po zakończeniu szkolenia jednorazowe eksperckie konslutacje on-line  w rozwiazaniu problemu związanego z zagadnieniami poruszanymina szkoleniu 

4.