Korzystanie z naszych usług pośrednictwa w procesach rekrutacyjnych wymaga posiadania indywidualnego konta na naszym Portalu. Informacje o tym, w jaki sposób chronimy dane przekazywane nam przez naszych Usługobiorców są udostępnione w Polityce Prywatności i w Regulaminie. Korzystanie z naszych usług wymaga znajomości obydwóch tych dokumentów.