Nowe możliwości na sukces zawodowy

  Projekt  pt. Nowe możliwości na sukces zawodowy   Projekt realizowany z Działania : RPWM.10.02.00 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia w ramach Regionalnego Programu... Czytaj dalej