Aktualne szkolenia

Podwykonawstwo - outsourcing

W niektórych sytuacjach biznesowych uzasadnione jest powierzenie wykonywania zadań wyspecjalizowanym podwykonawcom. Takie rozwiązanie może okazać się nie tylko bardziej ekonomiczne, ale może szybciej zapewnić uzyskanie przez Klienta konkretnych rezultatów.

Klienci często decydują się na outsourcing funkcji, których utrzymanie w organizacji absorbowałoby zbyt dużo zasobów organizacyjnych, dzięki takim rozwiązaniom mogą więcej atencji poświęcić na swoją korową (główną ) działalność. Do najczęściej zlecanych podwykonawcom usług należy: prowadzenie obsługi księgowej, prowadzenie obsługi kadrowej, prowadzenie kompleksowej obsługi zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzanie infrastrukturą informatyczną, zarządzanie flotą samochodową itd. Jedną z głównych zalet outsourcingu jest jasno określona odpowiedzialność za osiągane rezultaty oraz rozliczenia finansowe ściśle powiązane ze stopniem spełnienia oczekiwań Klienta.

Nawiązanie współpracy w oparciu o umowę outsourcingową zawsze poprzedzamy przeprowadzeniem analiz, która pomaga nam w przygotowaniu rzetelnej wyceny oferowanych usług.