Aktualne szkolenia

Informujemy źe zapytanie o cenę 01/AEiR/RPO WŁ /2019 zostało unieważnione . Po wprowadzeniu modyfikacji zostanie ponownie ogłoszone.
ZAPYTANIE O CENĘ 

Rozeznanie rynku nr 01/AEiR/RPO WŁ/2019

dotyczące  przeprowadzenia indywidualnego doradztwa specjalistycznego z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej

w ramach  realizacji projektu 'Praca na nowo" nr RPLD.10.02.02-10-A001/17

W związku z realizacją projektu „Praca na nowo” w ramach Poddziałania 10.02.02 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego (RPO WŁ) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na realizację niżej opisanego zapytania o cenę


TERMIN składania ofert ubiega dnia 21 stycznia 2019r.
 1. Zapytanie o cenę
 
2. Załącznik 


ZAPYTANIE O CENĘ 

Rozeznanie rynku nr 07/AEiR/RPO WŁ/2018

dotyczące  usługi świadczenia cateringu

w ramach  realizacji projektu 'Praca na nowo" nr RPLD.10.02.02-10-A001/17


W związku z realizacją projektu „Praca na nowo” w ramach Poddziałania 10.02.02 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego (RPO WŁ) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na realizację niżej opisanego zapytania o cenę


TERMIN składania ofert ubiega dnia 4.08.2018 o godzinie 15.00

 1. Zapytanie o cenę
  2. Formularz oferty


ZAPYTANIE O CENĘ 
Rozeznanie rynku nr 06/AEiR/RPO WŁ/2018

dotyczące wynajmu sal

w ramach  realizacji projektu 'Praca na nowo" nr RPLD.10.02.02-10-A001/17


W związku z realizacją projektu „Praca na nowo” w ramach Poddziałania 10.02.02 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego (RPO WŁ) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na realizację niżej opisanego zapytania o cenę:  

dotyczącego wynajmu pomieszczeń na realizację indywidualnych i grupowych spotkań w ramach projektu


TERMIN
 składania ofert ubiega dnia  4 sierpnia 2018 o godzinie 15.00
1. Zapytanie 
2. Załącznik - formularz oferty


 ZAPYTANIE O CENĘ 
Rozeznanie rynku nr 05/AEiR/RPO WŁ/2018
dotyczące  przeprowadzenia szkolenia i doradztwa z przedsiębiorczości
w ramach  realizacji projektu 'Praca na nowo" nr RPLD.10.02.02-10-A001/17

W związku z realizacją projektu „Praca na nowo” w ramach Poddziałania 10.02.02 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego (RPO WŁ) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na realizację niżej opisanego zapytania o cenę


TERMIN
 składania ofert ubiega dnia 30 lipca 2018

1. Zapytanie o cenę
2. Załączniki od 1 do 6
3
. Załącznik 7ZAPYTANIE O CENĘ 

Rozeznanie rynku nr 04/AEiR/RPO WŁ/2018
dotyczące wynajmu sal
w ramach  realizacji projektu 'Praca na nowo" nr RPLD.10.02.02-10-A001/17

W związku z realizacją projektu „Praca na nowo” w ramach Poddziałania 10.02.02 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego (RPO WŁ) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na realizację niżej opisanego zapytania o cenę:  

dotyczącego wynajmu pomieszczeń na realizację indywidualnych spotkań ze specjalistami


TERMIN
 składania ofert ubiega dnia 18 maja 2018

1. Zapytanie o cenę
2. Formularz ofertowy 


ZAPYTANIE O CENĘ 

Rozeznanie rynku nr 03/AEiR/RPO WŁ/2018
dotyczące przeprowadzeia indywidualnych spotkań z psychologiem
w ramach  realizacji projektu 'Praca na nowo" nr RPLD.10.02.02-10-A001/17


W związku z realizacją projektu „Praca na nowo” w ramach Poddziałania 10.02.02 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego (RPO WŁ) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na realizację niżej opisanego zapytania o cenę:  
dotyczącego przeprowadzenia indywidualnego wsparcia psychologicznegow zakresie m.in. : zapoznania Uczestników/czek z aktywnymi sposobami autoprezentacji , autoprezentacją , komunikacją. Program doradztwa powinien obejmować takie aspekty jak m.in. :diagnoza imprzełamywanie indywidualnych barier i obaw UP zwiazanych z nową sytuacja zawodową, trening motywacyjny praca nad samooceną  

TERMIN
 składania ofert ubiega dnia 8 maja 2018
1. Zapytanie o cenę 
2
. Załącznik _ formularz ofertowy

ZAPYTANIE O CENĘ 

Rozeznanie rynku nr 02/AEiR/RPO WŁ/2018
dotyczące przeprowadzeia indywidualnych spotkań z psychologiem
w ramach  realizacji projektu 'Praca na nowo" nr RPLD.10.02.02-10-A001/17


W związku z realizacją projektu „Praca na nowo” w ramach Poddziałania 10.02.02 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego (RPO WŁ) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na realizację niżej opisanego zapytania o cenę:  
dotyczącego przeprowadzenia indywidualnego wsparcia psychologicznegow zakresie m.in. : zapoznania Uczestników/czek z aktywnymi sposobami autoprezentacji , autoprezentacją , komunikacją. Program doradztwa powinien obejmować takie aspekty jak m.in. :diagnoza imprzełamywanie indywidualnych barier i obaw UP zwiazanych z nową sytuacja zawodową, trening motywacyjny praca nad samooceną  

TERMIN
 składania ofert ubiega dnia 28 marca 2018
 


ZAPYTANIE O CENĘ 
Rozeznanie rynku nr 01/AEiR/RPO WŁ/2018
dotyczące przeprowadzeia indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym
podczas realizacji projektu 'Praca na nowo" nr RPLD.10.02.02-10-A001/17

W związku z realizacją projektu „Praca na nowo” w ramach Poddziałania 10.02.02 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego (RPO WŁ) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na realizację niżej opisanego zapytania o cenę:  
dotyczącego przeprowadzenia indywidualnego poradnictwa zawodowego w zakresie m.in. : umiejętności planowania kariery, określania ściezki rozwoju zawodowego; wybór zawodu, szkolenia zawodowego, możliwości dokształcenia zawodowego, dokonania analizy i określenia sylwetki zawodowej oraz mocne i słabe strony uczestniczki/ uczestnika.

TERMIN SKŁADANIA upływa dnia 28 marca 2018 
1. Zapytanie o cenę 
2. Formularz oferty