Aktualne szkolenia

ZAPYTANIE O CENĘ

nr 1/A_SW/RPO_WM/2019

z dnia 09.01.2019

dotyczące usługi cateringu  w ramach  realizacji projektu "Stop wykluczeniu"  IX Oś Priorytetowa: Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno- zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
W związku z realizacją projektu „Stop wykluczeniu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego  na lata 2014-2020 , współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zapraszamy do złożenia oferty na usługę cateringową w ramach projektu "Stop wykluczeniu".
Termin składania oferty  upływa dnia  10.01.2019  o godzinie 15.00
1. Zapytanie o cenę
2
. Formularz oferty


ZAPYTANIE O CENĘ

nr 14/A_SW/RPO_WM/2018

z dnia 10.12.2018

dotyczące usługi cateringu  w ramach  realizacji projektu "Stop wykluczeniu"  IX Oś Priorytetowa: Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno- zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
W związku z realizacją projektu „Stop wykluczeniu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego  na lata 2014-2020 , współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zapraszamy do złożenia oferty na usługę cateringową w ramach projektu "Stop wykluczeniu".
Termin składania oferty  upływa dnia  11.12.2018  o godzinie 15.00
1. Zapytanie 
2. Formularz oferty


ZAPYTANIE O CENĘ

nr 13/A_SW/RPO_WM/2018
z dnia 10.12.2018

dotyczące przeprowadzenia indywidualnych spotkań z pośrednikiem pracy  
w ramach realizacji projektu "Stop wykluczeniu"

IX Oś Priorytetowa: Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem 
Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno- zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

W związku z realizacją projektu „Stop wykluczeniu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego  na lata 2014-2020 , współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na realizację niżej opisanego zapytania o cenę:  

dotyczącego przeprowadzenia indywidualnego pośrednictwa pracy w ramach projektu "Stop wykluczeniu " . Usługa realizowana będzie na terenie województwa mazowieckiego w m. Przysucha i Gielniów , 

TERMIN składania ofert ubiega dnia 11.12.2018
1. Zapytanie
2. Formularz oferty
ZAPYTANIE O CENĘ

nr 12/A_SW/RPO_WM/2018
z dnia 4.10.2018

dotyczące przeprowadzenia indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym  
w ramach realizacji projektu "Stop wykluczeniu"

IX Oś Priorytetowa: Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem 
Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno- zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

W związku z realizacją projektu „Stop wykluczeniu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego  na lata 2014-2020 , współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na realizację niżej opisanego zapytania o cenę:  

dotyczącego przeprowadzenia indywidualnego doradztwa zawodowego w ramach projektu "Stop wykluczeniu " . Usługa realizowana będzie na terenie województwa mazowieckiego w m. Przysucha , 

TERMIN składania ofert ubiega dnia 10.10.2018
1. Zapytanie o cenę 
2
. Formularz oferty


ZAPYTANIE O CENĘ

nr 11/A_SW/RPO_WM/2018

z dnia 04.10.2018

dotyczące wynajmu sal w ramach  realizacji projektu "Stop wykluczeniu" 

IX Oś Priorytetowa: Wspieranie właczenia społecznego i walka z ubóstwem 
Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno- zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu


W związku z realizacją projektu „Stop wykluczeniu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego  na lata 2014-2020 , współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zapraszamy do złożenia oferty na wynajem sal na indywidualne i grupowe spotkania prowadzone w ramach projektu "Stop wykluczeniu".

Termin składania oferty  upływa dnia  5.10.2018
1. Zapytanie o cenę
2
. Formularz oferty


ZAPYTANIE O CENĘ

nr 10/A_SW/RPO_WM/2018

z dnia 25.09.2018

dotyczące usługi cateringu  w ramach  realizacji projektu "Stop wykluczeniu"  IX Oś Priorytetowa: Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno- zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu


W związku z realizacją projektu „Stop wykluczeniu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego  na lata 2014-2020 , współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zapraszamy do złożenia oferty na usługę cateringową w ramach projektu "Stop wykluczeniu".
Termin składania oferty  upływa dnia  27.09.2018  o godzinie 15.00
1. Zapytanie o cenę
2. Formularz oferty


ZAPYTANIE O CENĘ

nr 10/A_SW/RPO_WM/2018
z dnia 11.09.2018

dotyczące przeprowadzenia indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym  
w ramach realizacji projektu "Stop wykluczeniu"

IX Oś Priorytetowa: Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem 
Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno- zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

W związku z realizacją projektu „Stop wykluczeniu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego  na lata 2014-2020 , współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na realizację niżej opisanego zapytania o cenę:  

dotyczącego przeprowadzenia indywidualnego doradztwa zawodowego w ramach projektu "Stop wykluczeniu " . Usługa realizowana będzie na terenie województwa mazowieckiego w m. Ostrołęka , dla max 20 osób w terminie od 24.09.2018 do 30.11.2018.  


TERMIN
 składania ofert ubiega dnia 20.09.2018
1/ Zapytanie o cenę

2/ Formularz ofertyZAPYTANIE O CENĘ 
 nr 09/A_SW/RPO_WM/2018
z dnia 16.08.2018
dotyczące usługi cateringu  w ramach  realizacji projektu "Stop wykluczeniu" 
IX Oś Priorytetowa: Wspieranie właczenia społecznego i walka z ubóstwem 
Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno- zawodowa osób wykluczonych i przecidziałanie wykluczeniu społecznemu

W związku z realizacją projektu „Stop wykluczeniu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego  na lata 2014-2020 , współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zapraszamy do złożenia oferty na usługe cateringową w ramach projektu "Stop wykluczeniu".
Termin składania oferty  upływa dnia  17.08.2018  o godzinie 13.00
ZAPYTANIE O CENĘ 
 nr 08/A_SW/RPO_WM/2018
z dnia 16.08.2018
dotyczące usługi cateringu  w ramach  realizacji projektu "Stop wykluczeniu" 
IX Oś Priorytetowa: Wspieranie właczenia społecznego i walka z ubóstwem 
Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno- zawodowa osób wykluczonych i przecidziałanie wykluczeniu społecznemu

W związku z realizacją projektu „Stop wykluczeniu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego  na lata 2014-2020 , współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zapraszamy do złożenia oferty na usługe cateringową w ramach projektu "Stop wykluczeniu".
Termin składania oferty  upływa dnia  17.08.2018  o godzinie 13.00ZAPYTANIE O CENĘ 
 nr 07/A_SW/RPO_WM/2018
z dnia 11.07.2018
dotyczące usługi cateringu  w ramach  realizacji projektu "Stop wykluczeniu" 
IX Oś Priorytetowa: Wspieranie właczenia społecznego i walka z ubóstwem 
Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno- zawodowa osób wykluczonych i przecidziałanie wykluczeniu społecznemu

W związku z realizacją projektu „Stop wykluczeniu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego  na lata 2014-2020 , współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zapraszamy do złożenia oferty na usługe cateringową  w ramach projektu "Stop wykluczeniu".

Termin składania oferty  upływa dnia  13.07.2018 
 

 
ZAPYTANIE O CENĘ 
 nr 06/A_SW/RPO_WM/2018
z dnia 09.07.2018
dotyczące usługi cateringu  w ramach  realizacji projektu "Stop wykluczeniu" 
IX Oś Priorytetowa: Wspieranie właczenia społecznego i walka z ubóstwem 
Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno- zawodowa osób wykluczonych i przecidziałanie wykluczeniu społecznemu

W związku z realizacją projektu „Stop wykluczeniu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego  na lata 2014-2020 , współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zapraszamy do złożenia oferty na usługę cateringową  w ramach projektu "Stop wykluczeniu".

Termin składania oferty  upływa dnia  10.07.2018 
 


ZAPYTANIE O CENĘ 
 nr 05/A_SW/RPO_WM/2018
z dnia 03.07.2018
dotyczące wynajmu sal w ramach  realizacji projektu "Stop wykluczeniu" 
IX Oś Priorytetowa: Wspieranie właczenia społecznego i walka z ubóstwem 
Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno- zawodowa osób wykluczonych i przecidziałanie wykluczeniu społecznemu

W związku z realizacją projektu „Stop wykluczeniu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego  na lata 2014-2020 , współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zapraszamy do złożenia oferty na wynajem sal na indywidualne i grupowe spotkania prowadzone w ramach projektu "Stop wykluczeniu".

Termin składania oferty  upływa dnia  6.07.2018
 1. Zapytanie o cenę
 2. Formularz oferty

ZAPYTANIE O CENĘ 
 nr 04/A_SW/RPO_WM/2018
z dnia 19.06.2018
dotyczące wynajmu sal w ramach  realizacji projektu "Stop wykluczeniu" 
IX Oś Priorytetowa: Wspieranie właczenia społecznego i walka z ubóstwem 
Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno- zawodowa osób wykluczonych i przecidziałanie wykluczeniu społecznemu

W związku z realizacją projektu „Stop wykluczeniu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego  na lata 2014-2020 , współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zapraszamy do złożenia oferty na wynajem sal na indywidualne i grupowe spotkania prowadzone w ramach projektu "Stop wykluczeniu".
Termin składania oferyt upływa dnia 20.06.2018 o godzinie 16.00
1. ZAPYTANIE O CENĘ 
ZAPYTANIE O CENĘ 
 nr 01/M_SW/RPO_WM/2018
z dnia 2.05.2018
dotyczące przeprowadzenia indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym 
w ramach realizacji projektu "Stop wykluczeniu" 
IX Oś Priorytetowa: Wspieranie właczenia społecznego i walka z ubóstwem 
Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno- zawodowa osób wykluczonych i przecidziałanie wykluczeniu społecznemu

W związku z realizacją projektu „Stop wykluczeniu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego  na lata 2014-2020 , współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na realizację niżej opisanego zapytania o cenę:  
dotyczącego przeprowadzenia indywidualnego doradztwa zawodowego w ramach projektu "Stop wykluczeniu " . Usługa realizowana będzie na terenie województwa mazowieckiego  w gminie Orońsko, i/lub gminie Jastrząb i/lub gminie Mirów i/lub w m. Radom oraz w 6 gminach powiatu ostrołęckiego wymienionych w Preambule , dla łącznie 60 mieszkańców tych miejscowości w terminie od 9.05.2018 do 30.09.2018.  


TERMIN
 składania ofert ubiega dnia 07.05.2018
1. Załącznik zapytanie o cenę
 
2. Formularz ofertowy 

ZAPYTANIE O CENĘ 
 nr 03/A_SW/RPO_WM/2018
z dnia 15.04.2018
dotyczące wynajmu sal w ramach realizacji projektu "Stop wykluczeniu" 
IX Oś Priorytetowa: Wspieranie właczenia społecznego i walka z ubóstwem 
Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno- zawodowa osób wykluczonych i przecidziałanie wykluczeniu społecznemu

W związku z realizacją projektu „Stop wykluczeniu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego  na lata 2014-2020 , współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na realizację niżej opisanego zapytania o cenę:  
dotyczącego wynajmu pomieszczeń na realizację spotkań indywidualnych i grupowych zaplanowanych w ramach projektu "Stop wykluczeniu " . Usługa realizowana będzie na terenie województwa mazowieckiego w  mieście Radom.

TERMIN
 składania ofert ubiega dnia 20.04.2018